Motie RES: Bescherm natuur en cultuur­his­torie in het IJmeer


PvdD, PvdA, Groen­Links, D66, Denk

5 juli 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 5 juli 2021, ter behandeling
van de voordracht RES 1.0 Noord-Holland Nood en Noord-Holland Zuid (VD-31);

constaterende dat:

- in de RES 1.0 Noord-Holland Zuid het IJmeer is aangewezen als zoekgebied voor windenergie;

overwegende dat:

- het gebied deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam;

- het zoekgebied zich precies bevindt in de zichtlijn tussen forteiland Pampus en vuurtoreneiland Hoek van ’t IJ;

- het IJmeer een belangrijk rust- en foerageergebied voor veel soorten vogels is;

- de gezamenlijke natuurorganisaties geen plaats zien voor meer windmolens in het gebied en oproepen om alternatieven beter te onderzoeken;

roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

- in het vervolgtraject van de RES terughoudend te zijn in de uitwerking van zoekgebieden voor de opwekking van windenergie in het IJmeer;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, Denk, FvD, GroenLinks, JA21, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD

Tegen

Lees onze andere moties

Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens

Lees verder

Motie RES: Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer