Motie bij Actie agenda Actieve Mobi­­liteit 2022-2027: aantrek­ke­lijke door­fiets­routes


PvdD, Groen­Links, D66

23 mei 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 23 mei ’22, ter behandeling van Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets;

constaterende dat:

- een van de belangrijkste ambities in de actieagenda is om het regionale netwerk van fietsinfrastructuur in de provincie op te waarderen en toekomstbestendig te maken;

overwegende dat:

- om actieve mobiliteit te stimuleren het van belang is dat een toekomstbestendig netwerk functioneel én aantrekkelijk voor gebruikers is;

- in de Staten is afgesproken om klimaat in samenhang met biodiversiteit aan te pakken;

- het vaak eenvoudig om natuurlijke elementen aan te leggen in een strook langs fietspaden: bijvoorbeeld bloemrijke bermen, natuurvriendelijke oevers en/of bomen en struiken ter bescherming tegen weersomstandigheden of afscherming van het zicht naar minder aantrekkelijke decors;

- daarmee alle bouwstenen aanwezig zijn om een duidelijke ambitie uit te spreken om tot een fysiek aantrekkelijke, groene fietsinfrastructuur te komen;

gehoord de discussie,

roepen GS op:

- bij de verdere uitwerking van het beleid voor actieve mobiliteit, waar mogelijk en gewenst, aandacht te besteden aan het aanleggen van natuurlijke elementen langs doorfietsroutes;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Aangenomen

Voor

50Plus/PvdO, CDA, CU, D66, FvD, GroenLinks, PvdD, PvdA, SP, VVD

Tegen

JA21, Liberaal NH, PVV

Lees onze andere moties

Motie bij Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027: betrek mensen met een mobiliteitsbeperking

Lees verder

Motie bij Actie agenda Actieve mobiliteit 2022-2027: schoolroutes als hoogste prioriteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer