Provincie Noord-Holland wil dieren beschermen tegen hitte­stress


18 juli 2022

Provincie Noord-Holland gaat zich inzetten voor betere bescherming van landbouwdieren zoals koeien en schapen tegen extreem weer. Dit na een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren. Duizenden weidedieren in Noord-Holland zullen ook de komende dagen lijden onder hittestress doordat ze onvoldoende schaduw hebben. Statenlid Ines Kostić: “Dit is een probleem dat al decennialang speelt en toch worden er landelijk nog steeds nauwelijks concrete stappen ondernomen. We zijn blij dat de provincie binnen haar mogelijkheden wel haar verantwoordelijkheid neemt om extra dierenleed te voorkomen. Maar ook burgers kunnen helpen: bel 144 als u dieren in de wei zonder beschutting ziet.”

De Provinciale Staten van Noord-Holland erkennen met het aannemen van het voorstel de ernst van het dierenleed dat zich voordoet bij extreem weer. Zo hebben volgens Wakker Dier drie kwart van de Noord-Hollandse schapen een tekort aan schaduw en lijden ze in de zomerperiode daardoor vaak aan hittestress. Dieren kunnen al vanaf 22 graden hittestress ervaren, wat leidt tot kortademigheid, uitputting en soms tot dood. Op verzoek van de Partij voor de Dieren gaat de provincie vooral inzetten op meer bewustwording en stimulering van oplossingen via haar eigen netwerken, communicatiekanalen, maar ook via gebiedsgerichte processen in het kader van de landbouwtransities in verband met de stikstof- en klimaatcrisis.

De Partij voor de Dieren wijst op verschillende oplossingen, afhankelijk van de locatie. De aanleg van meer landschapselementen, zoals houtwallen, struiken, heggen of bomen, bieden niet alleen bescherming voor de dieren maar dragen ook bij aan meer biodiversiteit, het beperken van klimaatverandering en bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering. Andere mogelijkheden zijn verschillende vormen van mobiele schuilgelegenheden of het neerzetten van schuilstallen.

Statenlid Ines Kostić: "De komende dagen is er een hitteplan om mensen tegen hitte te beschermen, maar voor dieren is niets geregeld. Het is wreed dat dieren dit elk jaar weer wordt aangedaan. Nog te veel koeien, paarden en schapen staan onbeschermd tegen extreem weer in kale weilanden. Dit is in strijd met de Wet dieren, die helaas nauwelijks wordt nageleefd. Dieren hebben het al zwaar in de veehouderij. Het bevorderen van beschutting en goede verzorging is het minste dat de overheid kan doen voor dieren. En provincie Noord-Holland kent als geen ander haar landschappen en haar ondernemers, en kan daarom effectief een rol spelen in het aanmoedigen van snelle oplossingen voor dit probleem. De weersomstandigheden worden jaarlijks extremer en er heerst grote urgentie om het bewustzijn over de gevolgen hiervan voor weidedieren te vergroten. Burgers kunnen ook iets doen: bel de dierenpolitie via 144 als je de komende hete weken dieren onbeschermd in de wei ziet.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Onderzoek ingesteld naar effect staandwantvisserij op vogels bij IJmuiden

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), verantwoordelijk voor toezicht en handhaving van de Wet natuurbescherming, l...

Lees verder

“Tijd voor actie.” Provinciale Staten organiseren expertsessie met topjuristen om vervuiling Tata Steel verder aan banden te leggen

De provincie organiseert binnenkort een expertsessie met onder andere topjuristen die zich gaan buigen over de vraag welke ka...

Lees verder