“Tijd voor actie.” Provin­ciale Staten orga­ni­seren expert­sessie met topju­risten om vervuiling Tata Steel verder aan banden te leggen


6 september 2022

De provincie organiseert binnenkort een expertsessie met onder andere topjuristen die zich gaan buigen over de vraag welke kansen de provincie heeft om de vervuiling door Tata Steel sneller aan banden te leggen. Dat voorstel werd gisteren tijdens een vergadering gedaan door de Partij voor de Dieren en kreeg brede steun. De provincie en de Omgevingsdienst zeggen onvoldoende juridische instrumenten te hebben om omwonenden tegen Tata Steel te beschermen. Met de expertsessie wordt verkend of er niet toch meer mogelijkheden zijn.

Het dagelijks bestuur van de provincie en de Omgevingsdienst die verantwoordelijke is voor de handhaving hebben eerder bij het Rijk aan de bel getrokken, omdat ze het gevoel hebben dat ze met de instrumenten die ze nu hebben onvoldoende de gezondheid van omwonenden kunnen beschermen. De Omgevingsdienst vroeg het Rijk deze zomer per brief om de wet- en regelgeving aan te scherpen.

Maar de Partij voor de Dieren vermoedt dat er meer juridische mogelijkheden zijn voor de provincie om sterker in te grijpen, dan dat de provincie denkt. Zoals aanscherpen van de vergunning op basis van de minimalisatieverplichting voor stoffen als de kankerverwekkende PAK’s en het beroep doen op mensenrechten. Bovendien constateren juristen dat de Omgevingswet, die naar verwachting 1 januari 2023 in werking treedt, meer mogelijkheden biedt om strengere eisen te stellen ten aanzien van het doel van schone lucht. Die mogelijkheden wil de partij met behulp van experts zo snel mogelijk benutten. Statenlid Ines Kostic:

“We hebben de afgelopen jaren gezien dat steeds weer bleek dat er juridisch toch meer kan dan de Gedeputeerde Staten en de Omgevingsdienst eerst aangaven. Zo konden de vergunningen na jaren toch strenger worden gemaakt en wordt eindelijk gekeken naar de mogelijkheid om de vergunning van de giftige Kooksfabrieken in te trekken. Dat was eerst onbespreekbaar. Daarnaast kampt de Omgevingsdienst met gebrek aan capaciteit en staan er steeds vacatures open. Het is dus tijd voor een frisse blik van buitenaf. Daarom zijn we blij dat er brede steun is om de beste juristen op dit thema uit te nodigen in de provincie om te kijken naar de mogelijkheden voor de provincie om de vervulling door Tata sneller aan banden te leggen en de gezondheid beter te beschermen. We gaan ook op zoek naar experts uit het buurlanden die ervaring hebben met zware industrie. Daarmee kunnen we deze impasse hopelijk verbreken. De gezondheid van omwonenden wordt veel te lang geschaad. Tijd voor actie is nu.”

Gerelateerd nieuws

Provincie Noord-Holland wil dieren beschermen tegen hittestress

Provincie Noord-Holland gaat zich inzetten voor betere bescherming van landbouwdieren zoals koeien en schapen tegen extreem w...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt provincie om reflectie en stop op uitbreiding veehouderijen na uitspraak Raad van State

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft gisteren meteen na de uitspraak van de Raad van State over emissie...

Lees verder