Partij voor de Dieren vraagt provincie om reflectie en stop op uitbreiding veehou­de­rijen na uitspraak Raad van State


8 september 2022

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft gisteren meteen na de uitspraak van de Raad van State over emissiearme stallen vragen gesteld aan de provincie. De partij verlangt reflectie en actie van de provincie om de natuur daadwerkelijk te gaan beschermen in plaats af te wachten. “De provincie moet stoppen met toestaan van uitbreidingen van veehouderijen op basis van technische trucjes en zich vol richten op boeren helpen richting echt gezonde landbouw. Anders wordt veel geld weggegooid en lopen boeren straks weer tegen een muur aan. ”

De Raad van State oordeelde gisteren dat er zodanige twijfel is over de vermindering van ammoniakemissie bij twee typen stalvloeren in de melkveehouderij, dat op deze onzekere stikstofwinst geen natuurvergunning mag worden gebaseerd. De Raad haalde een streep door drie stikstofvergunningen van Utrechtse melkveehouders. De 'duurzame' stalvloeren creëerde voor boeren een mogelijkheid om meer koeien te houden. Immers, per saldo zou de stikstofuitstoot niet toenemen.

Na de uitspraak van Raad van State bevestigen experts zoals professor Raoul Beunen dat provincies een vergunning moeten weigeren als niet zeker is of de uitbreiding van een veehouderijbedrijf leidt tot een hogere stikstofdepositie. Deze uitspraak ging toevallig specifiek over twee stalsystemen, maar volgens experts zou de provincie de vergunning kunnen weigeren voor alle stalsystemen waarbij op basis van onderzoek het vermoeden bestaat dat de daadwerkelijke uitstoot wordt onderschat.

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: “Er is al jarenlang twijfel over de werking van technische maatregelen, zoals emissiearme vloeren in veestallen. Naast rapporten zijn hier ook al meerdere rechtelijke uitspraken over. En keer op keer wacht de provincie tot het allerlaatst, zoals nu een uitspraak door de hoogste rechter, voordat zij mogelijk in beweging komt om de natuur te beschermen. Terwijl de provincies in Nederland het bevoegde gezag zijn om de natuur te beschermen en het ronduit slecht gaat met de natuur. Ook boeren zijn niet geholpen met deze technische schijnoplossingen. De overheid vraagt boeren eerst grote investeringen te doen en vervolgens houden de maatregelen geen stand bij de rechter. Boeren, burgers en natuur verdienen het eerlijke verhaal, lef en leiderschap.”

De partij wil onder andere van de provincie weten welke gevolgen de uitspraak heeft voor nog niet definitieve vergunningen waarbij sprake is van emissiearme stallen. Gaat zij een vergunningstop instellen, zodat er geen nieuwe uitbreidingen van veehouderijen komen op basis van onjuiste gegevens? Verder wil de partij weten of, nu blijkt dat emissiearme stallen meer ammoniakuitstoot hebben dan berekend, dit betekent dat hierdoor extra reductie nodig is nabij stikstofgevoelige natuur. Ook vraagt de partij van de provincie om in de gebiedsprocessen met boeren d de focus op technologische aanpassingen te ontraden en te sturen op echte transitie in de landbouw, met minder dieren.

Gerelateerd nieuws

“Tijd voor actie.” Provinciale Staten organiseren expertsessie met topjuristen om vervuiling Tata Steel verder aan banden te leggen

De provincie organiseert binnenkort een expertsessie met onder andere topjuristen die zich gaan buigen over de vraag welke ka...

Lees verder

Een warm welkom voor de wolf

De wolf komt terug in Noord-Holland, en dat is een goed teken voor de biodiversiteit. “Er is geen probleem en er komt geen pr...

Lees verder