Een warm welkom voor de wolf


11 september 2022

De wolf komt terug in Noord-Holland, en dat is een goed teken voor de biodiversiteit. “Er is geen probleem en er komt geen probleem. Met wolfwerende rasters rondom weides zijn schapen te beschermen. En als schapen al ergens voor moeten vrezen is dat de mens, met een half miljoen slachtingen van schapen per jaar.” Dat is samengevat de stevige kritiek van Statenlid Jaap Hollebeek (Partij voor de Dieren) op het plan van het CDA om, voordat er nog maar een wolf zich in de provincie heeft gevestigd, al een Wolvenbeheerplan te willen opstellen.

De Partij voor de Dieren, en gelukkig ook de meeste andere fracties, veegde het plan voor een Wolvenbeheerplan van tafel. In een beschaafd land los je problemen niet met kogels op. Bovendien zijn er prima preventieve maatregelen te nemen. [1]

Jaap Hollebeek: “Als schapenhouder heb je de verantwoordelijkheid om goed voor je dieren te zorgen door ze ’s nachts binnen te zetten of te zorgen voor een goede afrastering. Als je dieren geen afdoende bescherming kunt bieden tegen roofdieren of extreme weersomstandigheden, moet je geen schapen houden.”

Het CDA en de ChristenUnie staan alleen in hun wens om wolven af te schieten. De VVD vindt afschieten zeker ook een optie, maar pas als het aantal wolven significant toeneemt. Gelukkig verwelkomt ook de provincie de wolf. In april bevestigde Gedeputeerde Rommel nog dat het bezoek van een wolf aan het Gooi aantoont dat het steeds beter gaat met de natuur aldaar. [2] Tevens plaatste de provincie in diezelfde maand een bericht op haar website dat de wolf een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit. Omdat de wolf vooral zieke en zwakke hoefdieren doodt, houdt die de populatie van die prooidieren gezond. Van de achtergelaten prooiresten profiteren weer andere dieren, zoals vossen, buizerds, raven en kraaien. [3]

De wolf zorgt dus voor een betere balans in het ecosysteem. Een wolvenbeheerplan lijkt zich dan ook moeilijk te verenigen met de ambitie van de provincie om de biodiversiteit te versterken. Hollebeek: “Als we voor ieder dier dat z’n natuurlijke plek in ons ecosysteem inneemt een beheerplan op gaan stellen, wat stelt natuur in Noord-Holland dan eigenlijk nog voor.”

1. https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/schade-voorkomen/module-wolven/

2: Aanwezigheid wolf in Noord-Holland vastgesteld - Provincie Noord-Holland

3: Wolf ook in Noord-Holland? - Provincie Noord-Holland

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt provincie om reflectie en stop op uitbreiding veehouderijen na uitspraak Raad van State

De Statenfractie Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft gisteren meteen na de uitspraak van de Raad van State over emissie...

Lees verder

Provincie steunt voorstel PvdD om gezondheid en zorgvuldigheid voorop te zetten bij verder proces Tata Steel

De Partij voor de Dieren heeft in de PS-vergadering van 19 september 2022 een voorstel van de coalitie (VVD, GroenLinks, D66 ...

Lees verder