Provincie steunt voorstel PvdD om gezondheid en zorg­vul­digheid voorop te zetten bij verder proces Tata Steel


19 september 2022

De Partij voor de Dieren heeft in de PS-vergadering van 19 september 2022 een voorstel van de coalitie (VVD, GroenLinks, D66 en PvdA) zo weten om te buigen dat gezondheid en zorgvuldigheid voorop staan bij het verdere proces van Tata. Het voorstel van de coalitiepartijen ging eerst alleen over haalbaarheid van de planning van Groen Staal ging. Het voorstel is, inclusief de aanpassingen van de Partij voor de Dieren, met een ruime meerderheid aangenomen door Provinciale Staten. Tevens benadrukt het aangenomen voorstel dat twee meest vervuilende onderdelen van Tata, de kooksfabrieken zo snel mogelijk moeten sluiten.


Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: “Tata Steel is niet te controleren en te handhaven. Daarom zijn we blij met de brede steun voor ons voorstel om nog meer aan te dringen op snellere sluiting van de kooksgasfabrieken. Tevens is het belangrijk om het groen staal plan te toetsen op effecten voor gezondheid en geen onomkeerbare besluiten te nemen totdat ook andere scenario’s dan het groen staal plan zijn verkend. Bijvoorbeeld de optie om af te schalen en meer te gaan recyclen.”

De coalitie kwam met een motie die vroeg om een duidelijk tijdpad voor het groen staal plan. Zo is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel waterstof hiervoor nodig is en waar al die waterstof vandaan zou moeten komen. De Partij voor de Dieren vond de coalitiemotie te eenzijdig gericht op de groen staal route, en miste aandacht voor effecten op gezondheid. Daarin werd de PvdD gesteund door omwonenden vertegenwoordigd door Dorpsraad Wijk aan Zee en Frisse Wind.

Scenario’s
In opdracht van omwonenden heeft CE Delft vorig jaar verschillende toekomstscenario’s voor Tata Steel opgesteld. De maatschappelijke voor- en nadelen van deze scenario’s moeten nog onderzocht worden. De Partij voor de Dieren wil dat die eerst helder zijn, voordat er miljarden aan belastinggeld in één van deze varianten worden geïnvesteerd. Na aandringen van de partij heeft de provincie de verantwoordelijke staatssecretaris opgeroepen om deze scenario’s te gaan verkennen en daarbij gezondheid sterk te laten meewegen. Dit onderzoek ligt momenteel stil bij de staatssecretaris.

Ines Kostic: “Tot nu toe is Tata Steel een onbetrouwbare partner gebleken. Zo kwam onlangs uit dat de uitstootcijfers zoals gerapporteerd in het elektronisch Milieujaarverslag van Tata Steel voor een deel niet kloppen en in werkelijkheid de uitstoot van PAK's en metalen hoger is. Ook was een eerste belangrijke belofte van Tata Steel richting de provincie en het Rijk om 50% reductie van PAK over het gehele terrein in eerste kwartaal van 2022 te realiseren. Toch heeft nog steeds niemand onafhankelijk vastgesteld of dit gelukt is en het bedrijf geeft nog steeds geen duidelijkheid. Bovendien vecht Tata Steel verschillende opgelegde Lasten Onder Dwangsom steeds aan bij de rechter.”

Omwonenden
De uitstoot van Tata Steel brengt al jaren schade toe aan natuur, milieu en de gezondheid van mensen en dieren. Zo bleek vorige week ook weer uit aangrijpende verhalen van omwonenden die bij de provincie kwamen inspreken.

Gerelateerd nieuws

Een warm welkom voor de wolf

De wolf komt terug in Noord-Holland, en dat is een goed teken voor de biodiversiteit. “Er is geen probleem en er komt geen pr...

Lees verder

Wildopvang de Bonte Piet krijgt tot 10.000 euro voor noodhulp

Wildopvang de Bonte Piet krijgt tot 10.000 euro extra financiële steun van de provincie Noord-Holland, dankzij de inzet en mo...

Lees verder