Provincie gaat Rijk vragen om verschil­lende toekomst­sce­na­rio’s Tata te verkennen, inclusief krimp


7 maart 2022

Het bestuur van Provincie Noord-Holland gaat het Rijk vragen om de komende tijd verschillende toekomstscenario’s voor Tata Steel te verkennen, waaronder een mogelijke krimp. Daarbij moet gezondheid zwaar meewegen. Dat is het resultaat van een verzoek die de Statenfractie van Partij voor de Dieren Noord-Holland maandag in tijdens de maandelijkse Statenvergadering deed. Statenlid Ines Kostić: “Als het gaat om oplossingen voor Tata’s vervuiling lijken overheden van de ene in de andere tunnelvisie te springen. Eerst het plan voor CO2-opslag en nu Tata’s invulling van zogenaamd ‘groen staal’, die nog steeds niet echt groen is. Er dreigen miljarden aan belastinggeld te worden besteed, zonder dat de verschillende opties verkend zijn. Daar moet verandering in komen.”


Vorig jaar heeft CE Delft in opdracht van omwonenden de startnotitie “MKBA Toekomstvarianten Tata Steel IJmuiden” opgesteld. Het doel van de notitie was om tot een goede beoordeling en integrale afweging van voor- en nadelen van de verschillende toekomstvarianten voor Tata Steel te komen. Daarvoor zou een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) worden gemaakt van verschillende alternatieven voor Tata Steel, naast de huidige plannen van het bedrijf voor zogenaamd ‘groen staal’. Alternatieve toekomstscenario’s die worden genoemd zijn bijvoorbeeld afschaling van de productie van Tata Steel, herontwikkeling van het terrein of een andere invulling van Tata, gericht op de grote maatschappelijke opgaven van nu.

Maatschappelijk kosten en baten
Met een MKBA worden alle maatschappelijke welvaartseffecten van de varianten afgewogen. Het gaat hierbij niet alleen om financiële aspecten, maar ook om aspecten zoals klimaat, milieu, gezondheid en natuur.

In de afgelopen maanden is dit voorstel van omwonenden uit zicht geraakt, en gaat het debat nu alleen over Tata’s invulling van plannen voor ‘groen staal’. Volgens die plannen zou sluiting van de meest vervuilende onderdelen van het bedrijf (zoals Kooksfabriek 2) pas in 2030 aan de orde komen, maar zelfs dat is onzeker. Dat is veel omwonenden een doorn in het oog, omdat ze zich grote zorgen maken om hun gezondheid. Zij willen dat de overheid ook serieus naar andere toekomstscenario’s voor Tata Steel kijkt, voordat eventueel belastinggeld aan Tata wordt besteed.

De fractie van de Partij voor de Dieren vroeg daarom maandag het bestuur van Provincie Noord-Holland om de startnotitie van CE Delft en de roep van omwonenden om een brede maatschappelijke kostenbatenanalyse bij het Rijk onder de aandacht te brengen. PvdD kreeg van het bestuur de toezegging dat ze de startnotitie van CE Delft bij het Rijk onder de aandacht gaat brengen. Het bestuur zei ook te staan voor een zorgvuldige afweging van verschillende opties, zonder dat de transitie naar groene waterstof in gevaar wordt gebracht. De provincie trekt nauw samen op met het Rijk in de aanpak van de vervuiling van Tata Steel.

Statenlid Kostić licht dit toe:
“We staan op een belangrijk kantelpunt wat betreft de richting van Tata Steel. De keuzes die we nu maken zullen nog decennia impact hebben op de samenleving. Het is daarom belangrijk dat we inzicht hebben in de gevolgen van de verschillende alternatieve scenario’s. Nu worden aannames gemaakt over scenario’s zoals krimp of herontwikkeling, die niet met onderzoek worden onderbouwd. De overheid schiet weer in een tunnelvisie en laat zich door Tata Steel leiden. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek en verschillende rechtszaken tegen he bedrijf. Als Tata Steel een persoon was, hadden we al lang afstand van haar gedaan, want daarmee wil je niet geassocieerd worden. Maar Tata bepaalt nu zelf het tempo en deadlines en overheden volgen.

Overheden moeten zelf de touwtjes in handen nemen. Een belangrijke stap is nu om samen met omwonenden en CE Delft eindelijk de maatschappelijk kosten en baten van alle scenario’s, zoals afschaling, uit te zoeken. De resultaten van zo’n MKBA kunnen als basis dienen voor echt zorgvuldige besluitvorming over de toekomst van Tata Steel. Er dreigen immers miljarden aan maatschappelijk geld te worden besteed. Volksvertegenwoordigers moeten een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.”


Gerelateerd nieuws

Discussienotitie: Afbouw van de vee-industrie in Noord-Holland

De Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft het rapport ‘Dierwaardige veehouderij’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (R...

Lees verder

Opvang vluchtelingen samen met huisdier en afstand doen van schadelijke biobrandstoffen

Opvang vluchtelingen met hun huisdier In de PS-vergadering deed de Commissaris van de Koning aan de Partij voor de Dieren de...

Lees verder