Opvang vluch­te­lingen samen met huisdier en afstand doen van scha­de­lijke biobrand­stoffen


4 april 2022

Opvang vluchtelingen met hun huisdier
In de PS-vergadering deed de Commissaris van de Koning aan de Partij voor de Dieren de toezegging dat hij in zijn contacten met gemeenten en veiligheidsregio’s het punt mee zal nemen dat vluchtelingen zoveel mogelijk samen met hun huisdieren kunnen worden opgevangen. De gemeente Zaanstad heeft inmiddels naar aanleiding van vragen van ook van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad al aangegeven zich voor deze gezamenlijke opvang in te zetten. De Statenfractie van de partij wil dat het Zaans initiatief provinciebreed wordt omarmd.

Aanleiding voor deze vraag van de Statenfractie was een artikel in de Gelderlander dat huisdieren niet meer welkom zijn in de Noodopvang de Harskamp. Mensen die alles kwijt zijn dreigen in Nederland ook nog afscheid te moeten nemen van een gezinslid.

Motie Afstand doen van schadelijke biobrandstoffen
Bijna unaniem werd de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om afstand te doen van schadelijke biobrandstoffen. Alleen Liberaal Noord-Holland (1 zetel) en de PVV stemden tegen.

De partij had de motie ingediend bij de bespreking van de Agenda Slimme en schone logistiek. De provincie wil als één van de maatregelen om het vervoer schoner te maken fossiele brandstoffen gedeeltelijk vervangen door biobrandstoffen. Maar veel biobrandstoffen zijn juist ongewenst, omdat zij schadelijk zijn voor natuur en milieu.

De motie roept de provincie op om bij de uitvoering van de Agenda Slimme en schone logistiek niet actief in te zetten op het stimuleren en subsidiëren van biobrandstoffen die volgens wetenschappelijke inzichten schadelijker zijn dan, of even schadelijk zijn als, fossiele brandstoffen.

Vergaderingen Provinciale Staten - Provincie Noord-Holland

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat Rijk vragen om verschillende toekomstscenario’s Tata te verkennen, inclusief krimp

Het bestuur van Provincie Noord-Holland gaat het Rijk vragen om de komende tijd verschillende toekomstscenario’s voor Tata St...

Lees verder

Partij voor de Dieren stelt vragen over sponsoring en duurzaamheid Bloemencorso

De Provincie Noord-Holland neemt met een praalwagen en sponsorgeld deel aan het Bloemencorso van de Bollenstreek. De Statenfr...

Lees verder