Partij voor de Dieren stelt vragen over spon­soring en duur­zaamheid Bloe­men­corso


5 mei 2022

De Provincie Noord-Holland neemt met een praalwagen en sponsorgeld deel aan het Bloemencorso van de Bollenstreek. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren kan dit niet anders zien dan kritiekloze reclame voor de schadelijke bollensector, en roept de provincie tot de orde.

Statenlid Ines Kostić:De bollensector is een van de grootste gebruikers van landbouwgif, maar nergens in de communicatie van het Bloemencorso worden de problematische kanten van deze sector benoemd. Het landbouwgif komt in de lucht en in het oppervlaktewater. Daarmee is de sector op dit moment schadelijk voor onder andere klimaat, natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en gezondheid van mens en dier. Artsen, toxicologen, milieudeskundigen en burgers maken zich grote zorgen.”

Volgens de partij weten veel burgers niet dat een bosje bloemen veel schadelijke effecten heeft. De bollensector zelf zegt voor verandering te wachten op de wens van de consument, maar besteedt tijdens dit grote evenement geen aandacht aan bewustwording. Het is een gemiste kans dat zelfs de provincie in haar communicatie geen aandacht besteedt aan deze schadelijke impact. De overheid moet tenslotte zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving. Het komt erop neer dat niemand het initiatief of de verantwoordelijkheid neemt om de transitie naar biologische teelt te maken.

De Partij voor de Dieren wil onder andere ook weten hoe het zit met de duurzaamheid van de praalwagen van de provincie: zijn er hiervoor biologische bloemen gebruikt? En zo niet, hoe kan de provincie dan de boodschap van het belang van natuurvriendelijke landbouw geloofwaardig verkondigen?

De burgemeester van Haarlem heeft na vragen van de Partij voor de Dieren over hetzelfde evenement aangegeven dat de volgende keer dat er een subsidieregeling van de gemeente wordt afgesproken, beter zal worden gekeken naar duurzaamheidsaspecten, niet alleen van de organisatie van het evenement zelf, maar ook van de sector die door het evenement wordt vertegenwoordigd.

Ines Kostić: ”De provincie heeft in eigen stukken de mond vol van duurzaamheid en groene ambities, maar we missen de vertaling naar de praktijk. Als de provincie van reguliere gifteelt naar biologische of natuurinclusieve teelt wil, dan zeggen wij: handel daar dan ook naar. We hebben geen tijd meer om aan te modderen.”

De Partij voor de Dieren heeft ook vragen gesteld over het verpachten van gronden van de provincie voor bollenteelt. Zij wil weten of de provincie alleen gifvrije teelt op de percelen toestaat.

Zie hier de gestelde vragen:
- Vragen over sponsoren van “Bloemencorso Bollenstreek”, kritiekloze reclame voor schadelijke bollensector - Noord-Holland - Partij voor de Dieren
- Vragen over pachtgronden provincie voor bollenteelt - Noord-Holland - Partij voor de Dieren

Gerelateerd nieuws

Opvang vluchtelingen samen met huisdier en afstand doen van schadelijke biobrandstoffen

Opvang vluchtelingen met hun huisdier In de PS-vergadering deed de Commissaris van de Koning aan de Partij voor de Dieren de...

Lees verder

Partij voor de Dieren roept provincie op tot transitie naar economie van de 21e eeuw

Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft samen met de ChristenUnie het Initiatiefvoorstel Betekeniseconomie ingediend. Zij r...

Lees verder