Partij voor de Dieren roept provincie op tot transitie naar economie van de 21e eeuw


9 mei 2022

Partij voor de Dieren Noord-Holland heeft samen met de ChristenUnie het Initiatiefvoorstel Betekeniseconomie ingediend. Zij roept hierin de provincie op om bij economie duidelijk in te zetten op brede welvaart en betekeniseconomie. Dat wil zeggen: inzetten op een economie die zich niet richt op economische groei, maar op het welzijn van mensen, dieren en hun leefomgeving, binnen ecologische grenzen. Dat is een van de transities die we als Nederland en daarbuiten moeten maken.

Statenlid Ines Kostić: “De laatste jaren is er steeds meer aandacht gekomen voor de keerzijde van de economische ontwikkeling die ons welvaart heeft gebracht. De economische activiteiten die we ontplooien gebruiken grondstoffen die schaarser worden, kosten energie die vaak bijdraagt aan klimaatverandering, zorgen geregeld voor vervuiling of overlast, en gaan soms ten koste van kwetsbare mensen en dieren. Als iedereen zou leven zoals een gemiddelde Nederlander, dan zouden we 3,5 aardes nodig hebben. We leven op de pof en dat wordt elk jaar meer. Dat moet nu echt anders.”

Er is daarom een breed maatschappelijk streven naar een economie waarin welzijn, welvaart en welbevinden in evenwicht zijn. Steeds meer bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en initiatieven, financiers et cetera willen bijdragen aan het concept van brede welvaart en een positieve impact maken. Denk bijvoorbeeld aan Willicroft, Fairphone en MUD Jeans. Zij hanteren een compleet nieuw businessmodel, waarbij winstmaximalisatie niet centraal staat.

Verschillende overheidslagen hanteren de term betekeniseconomie al, waaronder het Rijk en provincie Noord-Brabant. In een betekeniseconomie worden bedrijven gestimuleerd die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, en voegen bedrijven zowel economische als sociale en ecologische waarde toe. Economische groei moet geen vereiste zijn.

Ines Kostić: “De provincie zet weliswaar al wel enkele stappen richting de nieuwe economie, met onder andere de inzet op circulaire economie, maar we zien verschillende kansen om de transitie naar een betekeniseconomie te versnellen en af te stappen van de vanzelfsprekende gerichtheid op economische groei. Het doel van onze economie moet het welzijn van mensen en andere dieren zijn, binnen de ecologische grenzen, ongeacht of de economie groeit of niet. Wij doen behapbare voorstellen voor de provincie om meteen mee aan de slag te gaan.”

In totaal presenteren de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie 16 voorstellen, waaronder meer podium geven en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duidelijker in de begroting sturen op de betekeniseconomie die de brede welvaart versterkt en geen schade toebrengt aan ecologie en dierenwelzijn, meer samenwerken met echt groene financiers, en een stem geven aan de toekomstige generaties.

De planning is dat het Initiatiefvoorstel in de commissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) van 20 juni wordt besproken.