Bijdrage bij Actu­a­liteit Rapport Remkes


10 oktober 2022

De Groenknolorchis
De Nauwe korfslak
Het Pimpernelblauwtje
Wilde tijm
Ronde zonnedauw

Voorzitter, een handvol soorten, van heel veel soorten, in Noord-Holland die te lijden hebben onder de stikstofdruk.

We lijken het wel eens te vergeten. Het gaat niet om het mogelijk maken staalproductie, veeindustrie en export, maar het gaat om de natuur.

Remkes had woensdag deels dezelfde boodschap als twee jaar geleden. Pak-het-probleem-aan-bij-de-wortels. Zolang het grote uitsterven van plant en dier nog geen halt is toegeroepen en gaat herstellen, zijn we illegaal bezig.

Met de focus op de 500/600 piekbelasters landelijk gaan we het niet redden.
Met het gebruik laten maken van de latente – de ongebruikte - ruimte die nog vergund is, zal onze natuurlijke omgeving alleen maar nog verder achteruit gaan.
Met het toestaan van megastallen en uitbundige groei in de veeindustrie, bijvoorbeeld in Alkmaar, Enkhuizen en Purmerend, door gebruik te maken van dubieuze technische maatregelen en oude vergunningen, zal het ook alleen nog maar verslechteren.

Onze afwachtende houding zorgt dat we de verkeerde keuzes gaan maken, Met het risico dat een biologische boer nabij een Natura2000-gebied straks moet worden gestopt, om vervolgens een giga-kippenstuur te laten groeien. Prioriteer de veeindustrie en akkerbouw die niet toekomstbestendig is. Niet-natuurinclusief heeft uiteindelijk geen toekomstperspectief. Gebruik die ruimte om onze natuurinclusieve voorbeelden de ruimte te geven tot extensivering..

Het stoppen van de piekbelasters moet snel maar ook slim gebeuren. Room als eerste die latente ruimte af. Daarmee verbetert de natuur nog niet, maar stop tenminste de grootste groei aan uitstoot van stikstof. Dat zal alleen landelijk moeten gebeuren.

En kijk naar de industrie. De mega-uitstoters Tata en Schiphol hebben óók een opgave. Niet alleen omdat ze bovenaan het stikstofuitstoot-lijstje staan, maar ook omdat ze de leefomgeving, de natuur & biodiversiteit in z’n algemeenheid aantasten.

Tot slot, kom snel met een twee kilometer-zone rondom natuurgebieden.: plekken waar stikstof, landbouwgif en kunstmest moet verdwijnen.
Want laten we duidelijk zijn: niet alles kan overal, want wat wel kan is alleen natuurinclusief.