Bijdrage bij Initi­a­tief­voorstel Noord-Holland impact


10 oktober 2022

Wij willen eerst onze collega van CU bedanken voor de fijne samenwerking. Maar ook de ondernemers, wetenschappers en burgers die ons hebben geïnspireerd en die al het goede voorbeeld geven. Daarnaast ook GS en alle partijen die in de commissie waardevolle feedback hebben geleverd en zich echt open hebben gesteld voor onze voorstellen.

Het resultaat is dan ook een gezamenlijk gedragen initiatiefvoorstel. Met de voorliggende 15 voorstellen laten we samen zien dat politiek voorbij partijpolitiek en de korte termijn kan kijken. Daar kunnen we allemaal trots op zijn.

Met het initiatiefvoorstel sluiten deels aan bij wat de provincie al doet, maar maken we grofweg nog vier stappen:

1. We geven letterlijk en figuurlijk toekomstige generaties een centrale plek bij het maken van beslissingen.

2. We zetten een volgende stap in het groen, rechtvaardig en realistisch maken van ons economisch beleid. Realistisch over wat onze economie echt aan waarde en kosten met zich meebrengt. Het oude model liet vooral zien hoeveel we produceerden en consumeerden. Niets over de kosten voor de gezondheid en leefomgeving. Niets over de realiteit dat als iedereen zou leven zoals een gemiddelde Nederlander, we 3,5 Aardes nodig zouden hebben.

Hoe goed de financiële cijfers soms dus ook lijken, in werkelijkheid staan we in het rood en hebben we ons huishoudboekje niet op orde. Dat gaan we hiermee verbeteren.

3. We stimuleren en helpen ondernemers die interesse hebben in het maken van positieve maatschappelijke impact. In 2020 hadden we in deze zaal een Noord-Hollandse ondernemer die over haar bedrijf zei: Moeder Aarde is onze CEO. Ze snapte goed dat niemand perfect is, maar streefden steeds naar verbetering en positieve impact op ecologie en maatschappij.

Hoe mooi zou het zijn als dat de norm was? Toch wordt het ondernemers in het huidige systeem makkelijker gemaakt om negatieve maatschappelijke impact te leveren, dan positieve.

Dat kunnen we alleen samen veranderen. In provincies als Friesland zijn ze daarmee aan het experimenteren. Centraal staat dan niet meer economische groei, maar welzijn van inwoners.

Bovendien laat onderzoek van de Kamer van Koophandel zien dat zo’n 70% van de ondernemers behoefte heeft aan praktijkvoorbeelden, informatie of ondersteuning op het gebied van ondernemen met positieve maatschappelijke impact.

Met dit initiatiefvoorstel zorgen we ervoor dat de provincie verder aan die behoefte gaat bijdragen.

4. We versterken de voorbeeldrol van de provincie en gebruiken die om de overgang te maken naar een economie die meer aansluit bij de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Kortom: met dit voorstel maken we samen een stap naar een betekeniseconomie, die niet per se gaat om economische groei, maar om bloei van onze samenleving. Een economie waarin we binnen ecologisch grenzen blijven en waarin het welzijn van mensen en andere dieren centraal staat. Ongeacht of de economie groeit of niet.

Wat ons betreft is dat geen verhaal van rechts, links of midden. Het zijn partijpolitiek overstijgende stappen, noodzakelijk om ons huishoudboekje echt op orde te krijgen en iedereen een gezonde toekomst te bieden.