Bijdrage Actu­a­liteit Asiel­opvang Zwaagdijk-West


10 oktober 2022

Voor veel mensen in andere delen van de wereld ontbreekt het aan veiligheid en bestaanszekerheid. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zorgen er niet alleen voor dat gebieden onleefbaar worden en dat de voedselzekerheid van mensen in gevaar komt, ze zijn ook een bron van conflicten. Wanneer mensen door conflicten bedreigd worden, wanneer land onvruchtbaar wordt of wanneer er niet meer genoeg water is om te drinken, slaan mensen op de vlucht. De Partij voor de Dieren wil de grondoorzaken aanpakken, zodat mensen zich niet langer genoodzaakt voelen om te vluchten.

Zo hebben we deze zomer al 33 miljoen ontheemden gezien door de overstromingen in Pakistan. Dat zullen er in de toekomst steeds meer worden, tenzij rijke landen nu echt serieus werk gaan maken van de klimaat- en biodiversiteitsopgaven.

Maar waar vluchtelingen zijn, zal hun huisvesting zorgvuldig plaats moeten vinden. Evenredig verdeeld over gemeenten, waar het kan op wijkniveau. Veel mensen zijn huiverig voor grote aantallen mensen die hier komen wonen en aanspraak maken op de Nederlandse voorzieningen en schaarse woningen. Dat is begrijpelijk, want veel jongeren, studenten en gezinnen hebben moeite om een passende woning te vinden. Daarom moeten we meer woningen bouwen, en moet de opvang zorgvuldig plaatsvinden. Wanneer mensen elkaar eenmaal kennen, leert de ervaring dat we vaak begripvol en behulpzaam zijn voor de opgevangen vluchtelingen. Recent onderzoek onderschrijft dat ook. En ja: daar hoort het tijdig informeren van mensen ook bij, want ook in dat opzicht maakt onbekend dikwijls onbemind.

Maar wat is tijdig voorzitter? Niet te vroeg om geen onnodige paniek te zaaien, maar ook niet te laat als mensen voor voldongen feiten worden gesteld en zich gepasseerd voelen.

Dus laten we inzetten op structurele en kleinschalige opvang, waarbij de menselijke waardigheid en de menselijke maat centraal staan. Daarbij moet echter wel aangetekend worden dat het nu noodzakelijk kan zijn om hier wat pragmatischer mee om te gaan, omdat onze asielopvang de laatste jaren behoorlijk is uitgekleed.

Maar laten we vooral de oorzaken aanpakken als het gaat om klimaat en biodiversiteit, zodat niemand daarvoor huis en haard hoeft achter te laten!

En laten we ons blijvend verzetten tegen onderdrukking door de Putins en Khameneis van deze wereld.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bij Initiatiefvoorstel Noord-Holland impact

Lees verder

Bijdrage Programma Natuurnetwerk (PNN)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer