Bijdrage bij Motie vreemd aan de orde van de dag: Steun voor de het recht op zelf­be­schikking


10 oktober 2022

Voorzitter,

In de Tweede Kamer wordt binnenkort gestemd over de wijziging van Transgenderwet. Daarmee krijgen transgender, intersekse en non-binaire personen eindelijk meer recht op zelfbeschikking. Dat is het mensenrecht om zelf de keuzes te mogen maken over wie je bent. De overheid heeft in het verleden schade aangericht bij o.a. transgender personen, met bijvoorbeeld het verplichten van sterilisatie. Met deze wijziging wordt weer een stapje gezet in het repareren van het onrecht dat ze is aangedaan.

Met deze motie willen we, zoals in de commissie aangekondigd, de trans inwoners van onze provincie een hart onder de riem steken en onze steun uitspreken voor hun recht op zelfbeschikking.

Ik noem daarvoor twee redenen:

1. De provincie noemt zich een Regenboogprovincie en zegt in haar beleid actief op te komen voor de rechten van o.a. transgender personen en uit te dragen dat iedereen zichzelf mag zijn. Ook hebben de meeste partijen hier, waaronder VVD, vlak voor de verkiezingen het Regenboogakkoord getekend. Daarin staat dat de provincie zich inzet voor een samenleving waar o.a. trans personen zich veilig en geaccepteerd voelen, met name kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen en biculturelen.

2. Onze inwoners vragen van ons om steun uit te spreken. Trans personen hebben bovengemiddeld veel te maken met discriminatie en geweld. Meer dan 73% van trans jongeren heeft te maken met depressie en zelfmoordgedachten, omdat ze weinig sociale steun ervaren en niet zelf mogen beslissen over wie ze zijn.

Ik sprak een vriendin die trans is over deze motie en die benadrukte hoe belangrijk het is als meer mensen opkomen voor de trans gemeenschap. Ze benadrukte dat veel trans personen zich eenzaam voelen. Met de discussie rondom hun zelfbeschikkingsrecht lezen zij bijna dagelijks op sociale media en in de krant hoe ze tot in de Tweede Kamer worden vergeleken met potentiële verkrachters. Ze zei: “Ik voel me al jaren een soort tweederangsburger. Het gaat in Nederland heel vaak over vrijheid, maar ik heb nooit de vrijheid gehad om zelf te beslissen over wie ik ben. Het zou rust en zelfvertrouwen geven als dat verandert.”

Transgender personen hebben behoefte aan overheden die actief laten zien dat ze nu en in de toekomst achter ze staan.

Voorzitter,

Ik begreep dat sommige collega’s nog worstelen met de motie, omdat dit een zaak van de Tweede Kamer zou zijn. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat we elke maand de landelijke overheid ergens toe oproepen. Dat snapt iedereen hier heel goed. Maar een oproep wordt af en toe al wel gedaan als het hoog nodig is, zoals eerder ook met Tata Steel en waterrecreatie.

Ik was onlangs in een Gronings dorpje bij mijn schoonmoeder. Haar buurman, een soort Kerstman-versie van Johan Derksen, had een progressieve regenboogvlag hoog bij zijn huis wapperen. Wat bleek: hij had een transgender meisje in huis genomen, omdat ze door haar ouders uit huis is gezet om wie ze is. De vlag is hoe hij haar zich welkom en geliefd wilde laten voelen. Hij had ongetwijfeld veel argumenten kunnen bedenken om het niet te doen. Maar hij had er maar één nodig: medemenselijkheid. Een ander gunnen wat je jezelf ook zou gunnen.

Het gaat hier niet om abstracte hokjes en cijfers. Het gaat om onze inwoners. Onze vrienden, kennissen, familieleden. Het gaat om hun mentale gezondheid en het recht om zelf te beslissen wie ze zijn en daarin gesteund te worden.

Daarom vraag ik de collega’s hier om over enige procedurele bezwaren te stappen. Doe een beroep op je liberale waarden of juist sociale waarden. Het zelfbeschikkingsrecht is een mensenrecht en dus partijoverstijgend. De keuze zou dus simpel moeten zijn. Kies vandaag voor medemenselijkheid.

Daarom de motie:

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

- om voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer, de publiekelijke steun van Provinciale Staten voor het recht op zelfbeschikking van de trans, intersekse en non-binaire personen, en voor de wijziging van de Transgenderwet aan de Tweede Kamer over te brengen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage bij Motie vreemd aan de orde van de dag “Welkom aan de wolf”

Lees verder

Bijdrage bij Actualiteit Rapport Remkes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer