Motie Steun voor de het recht op zelf­be­schikking


Partij voor de Dieren, SP, Groen­Links

10 oktober 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 10 oktober 2022, ter behandeling van de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag inzake steun voor recht op zelfbeschikking;

constaterende dat:

 • provincie Noord-Holland zich sinds 31 januari 2019 officieel een Regenboogprovincie noemt;
 • in het afgesproken Regenboogbeleid van de provincie onder andere staat dat we “ons inzetten om de veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie” van LHBTQIA+ inwoners verder te bevorderen en dat we “actief uitdragen dat iedereen in Noord-Holland kan en mag zijn wie men is”;
 • er binnenkort in de Tweede Kamer wordt gestemd over de wijziging van Transgenderwet die recht doet aan zelfbeschikking van trans, intersekse en non-binaire personen;
 • persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking mensenrechten zijn en dus partijoverstijgend;
 • het college en de raad van Amsterdam onlangs al steun hebben uitgesproken voor de wijziging van de Transgenderwet en ook de Tweede Kamer opriepen dit te doen;

overwegende dat:

 • het belangrijk is ons in te zetten tegen alle vormen van discriminatie;
 • het van groot belang is om het zelfbeschikkingsrecht van alle inwoners van provincie Noord-Holland zo goed mogelijk te waarborgen;
 • het steunen van de wijziging van de Transgenderwet goed aansluit op het eerder genoemde Regenboogbeleid van Noord-Holland om actief uit te dragen dat we achter LHBTQIA+ gemeenschap staan;
 • erkenning van wie ze zijn van belang is voor de (mentale) gezondheid van trans en non-binaire personen;
 • trans en non-binaire personen al decennialang te maken hebben met bovengemiddeld veel discriminatie en geweld en nu extra onder druk staan door de haat en desinformatie die verspreid worden;
 • daarom juist nu de LHBTQIA+ gemeenschap zoveel mogelijk steun sterk kan gebruiken;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • om voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer, de publiekelijke steun van Provinciale Staten voor het recht op zelfbeschikking van de trans, intersekse en non-binaire personen, en voor de wijziging van de Transgenderwet aan de Tweede Kamer over te brengen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, VVD, D66, PvdA, SP

Tegen

VVD, JA21, CDA, PVV, CU, 50Plus/PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie “De wolf welkom in Noord-Holland”

Lees verder

Trek vergunning Kooksgasfabriek 2 (Tata Steel) in

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer