Motie “De wolf welkom in Noord-Holland”


Partij voor de Dieren, Groen­Links, SP, DENK

10 oktober 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 september ’22, ter bespreking van motie vreemd aan de orde van de dag “De wolf welkom in Noord-Holland”;

constaterende dat:

  • begin april 2022 het Goois Natuurreservaat bezoek heeft gehad van een wolf[1];

overwegende dat:

gedeputeerde Rommel over het bezoek van de wolf zich uitsprak dat de komst van de wolf aan het Gooi aantoont dat het steeds beter gaat met de natuur aldaar en dat de provincie daar samen met het Goois Natuurreservaat ook hard voor heeft gewerkt[2];

zij tevens uitsprak dat de wolf een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit, omdat de wolf vooral zieke en zwakke hoefdieren doodt. Hiermee houdt de wolf de populatie van die prooidieren gezond. Ook laat de wolf prooiresten achter, waar bijvoorbeeld vossen, buizerds, raven en kraaien van profiteren. Dit zorgt voor een betere balans in het ecosysteem;[3]

de wolf een beschermde diersoort is;

  • de provincie op haar website op 21 april 2022 over “Wolf ook in Noord-Holland” stelt over eventuele gevolgen voor boeren: “De verantwoordelijkheid om vee te beschermen ligt bij de dierhouder.”;
  • die verantwoordelijkheid een wettelijke verplichting is, zoals vermeld staat in de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen van het Besluit houders van dieren (art. 1.6, lid 3: “Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico’s en zo nodig roofdieren.[4];
  • er bewezen effectieve bescherming bestaat waarvan voorbeelden worden gegeven op de site van de provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12[5];

spreken uit:

  • dat de wolf welkom is in Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.
[1] Aanwezigheid wolf in Noord-Holland vastgesteld - Provincie Noord-Holland

[2] Aanwezigheid wolf in Noord-Holland vastgesteld - Provincie Noord-Holland

[3] Wolf ook in Noord-Holland? - Provincie Noord-Holland

[4] wetten.nl - Regeling - Besluit houders van dieren - BWBR0035217 (overheid.nl)

[5] Schade door de wolf voorkomen of beperken - Faunaschade Preventiekit (bij12.nl)


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Meer provinciale inzet voor voor opvang vluchtelingen

Lees verder

Motie Steun voor de het recht op zelfbeschikking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer