Meer provin­ciale inzet voor voor opvang vluch­te­lingen


Groen­Links, PvdD, D66, DENK, PvdA

19 september 2022

De Provinciale Staten van Noord-Holland in v gadering bijeen op maandag 19 september 2022, ter bespreking van agendapunt 10) Moties vreemd aan de orde van de dag;

constaterende dat:

  • wij in Nederland onze internationale verplichtingen ten aanzien van vluchtelingen willen en moeten nakomen;

overwegende dat:

  • de opvang van asielzoekers leidt tot mensonterende taferelen bij het bestaande aanmeldcentrum in Ter Apel;
  • er dringend behoefte is aan nieuwe aanmeldcentra voor nieuwe asielzoekers;
  • de vestiging van nieuwe aanmeldcentra leidt tot een verdeling van de zorg voor hulpbehoevende mensen en tot minder problemen bij de eerste opvang leidt;
  • de sociale en culturele cohesie van onze steden, dorpen en buurten baat heeft bij een evenwichtige verdeling van nieuwkomers, in alle stadia van hun aankomst en inburgering in Nederland;

van mening zijnde dat:

  • ook Noord-Holland zijn aandeel bij de eerste opvang van vluchtelingen moet willen leveren;
  • het in het belang is van onze huidige en toekomstige inwoners als er goede faciliteiten voor huisvesting en inburgering worden geboden;

roepen Gedeputeerde Staten op:

  • om zich naar beste kunnen in te zetten voor het leveren van een bijdrage aan de eerste opvang van vluchtelingen en desgevraagd het gesprek met het Rijk over de vestiging van een aanmeldcentrum en/of AZC’s in onze provincie met een open en behulpzame houding te voeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, PvdA, CDA, PvdD, SP, CU

Tegen

VVD, JA21, FvD, PVV, 50Plus/PvdO, Liberaal NH

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Extra inzet op besparing van energiegebruik door provincie

Lees verder

Motie “De wolf welkom in Noord-Holland”

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer