Bijdrage bij Motie vreemd aan de orde van de dag “Welkom aan de wolf”


10 oktober 2022

Bijdrage Motie vreemd “Welkom aan de wolf”

Volgende maand is het 4 jaar geleden dat toenmalig PvdD-fractievoorzitter Bram van Liere hier op deze plek stond tijdens de behandeling van de begroting, uitgedost als sprookjesfiguur. Hij waarschuwde toen al voor het ‘Roodkapje syndroom’, de oneigenlijke angst van mensen die op basis van sprookjes geloven dat de wolf sluw, meedogenloos en gewelddadig zou zijn. Termen als gruwelijk en verscheuren worden regelmatig gebruikt om nog een extra stukje dramatiek toe te voegen.

Een paar dagen geleden hebben we gezien waar dit soort veronderstellingen toe kunnen leiden. 50 Friese ruiters hebben zaterdag symbolisch de wolf verdreven uit hun provincie. Het was weliswaar gelukkig maar een symbolische actie, maar toch was het een beangstigend beeld. Het leek wel een scene uit Game of Thrones of Lord of the Rings. Voorgegaan door enkele aanvoerders met vlaggen en vaandels reden de ruiters in linie langs spandoeken met afbeeldingen van de wolf. Dit had niet eens meer de sfeer van sprookjes, maar meer van middeleeuwse sagen waarin de dappere ruiters het opnemen tegen een verschrikkelijke vijand.

Gelukkig laten wij als volksvertegenwoordigers zelden leiden door sprookjes of oude volksverhalen, maar bij voorkeur door de wetenschap. In april bevestigde Gedeputeerde Rommel nog dat het bezoek van een wolf aan het Gooi aantoont dat het steeds beter gaat met de natuur aldaar. Tevens onderschrijft onze provincie op haar website dat de wolf een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit, omdat de wolf namelijk vooral zieke en zwakke hoefdieren doodt. Hiermee houdt de wolf de populatie van die prooidieren gezond. Ook laat de wolf prooiresten achter, waar bijvoorbeeld vossen, buizerds, raven en kraaien van profiteren. Dit zorgt voor een betere balans in het ecosysteem. Dat zijn geen sprookjes voorzitter, dat zijn feiten.

Voorzitter, de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en Denk vinden het belangrijk dat we als Provinciale Staten de Gedeputeerde steunen in het positieve geluid over de wolf in Noord-Holland. Daarom dienen we gezamenlijk een motie in met als dictum:

spreken uit:

dat de wolf welkom is in Noord-Holland;

en gaan over tot de orde van de dag.

Interessant voor jou

Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Lees verder

Bijdrage bij Motie vreemd aan de orde van de dag: Steun voor de het recht op zelfbeschikking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer