Regionale Ener­gie­Stra­tegie: kennis nodig


Bijdrage bij de Laatste Begro­tings­wij­ziging 2022

28 november 2022

We lezen bij Reserve Duurzame Elektriciteit, dat Royal Haskoning het project doet voor meervoudig ruimtegebruik en ruimtelijke samenhang, een plannen van aanpak (pva's) opstelt richting gemeenten. We maken ons daar zorgen over. Niet dat het bedrijf niet kundig zou zijn. Maar wel dat een heel groot deel van het RES-proces bij commerciƫle bedrijven komt te liggen en dat we als overheid vooral hoog over aansturen, maar niet de kennis opbouwen.

Verder valt op de Warmtetransitie: De Stimuleren Energietoezicht Bedrijven, Geothermie onderzoek, Warmtetransitie in de gebouwde omgeving en een subsidie richting waterschappen. Dit doet voorkomen alsof de uitvoering op dit punt stagneert. We vragen ons af of dit beeld klopt.

Interessant voor jou

Energiestrategie: opwekken, maar ook besparen

Lees verder

Nota Zeehavens Noord-Holland: oude economie in een nieuw jasje

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer