Motie Opcenten voor Openbaar vervoer en onderhoud


14 november 2022


Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter behandeling van het iMPI;

overwegende dat:

  • goed openbaar vervoer noodzakelijk is;
  • er een grote vervangings- en beheeropgave aan zit te komen;
  • de CO2-impactanalyse Noord-Holland verhoging van de opcenten noemt als klimaatmaatregel;
  • in de toekomst extra kosten voor beheer en onderhoud in de verwachting liggen;

gehoord de discussie,

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • verhoging van de opcenten mee te nemen voor de dekking van toekomstige stijgende kosten voor openbaar vervoer en bij beheer en onderhoud;

en gaan over tot de orde van de dag.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

SP, CU, Partij voor de Dieren

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, 50Plus/PvdO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

1,5°C minimaal als maat

Lees verder

Klimaatbegroting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer