Ook in Noord-Holland geen land­bouwgif meer bij natuur­ge­bieden


2 juli 2021

Ook in Noord-Holland mag er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen landbouwgif meer worden gebruikt. Dat concludeert de Partij voor de Dieren uit een uitspraak [1] van de rechtbank Noord-Nederland. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Zij wil dat de provincie gaat handhaven én een versnelling maakt in de omschakeling naar een gifvrije landbouw.

Een Drentse lelieteler wilde het telen van bloemen uitbreiden naar nieuwe percelen vlakbij het beschermde natuurgebied Holtingerveld. Bij lelieteelt wordt veel gif gebruikt. Volgens Milieudefensie had de teler hiervoor een vergunning Wet natuurbescherming moeten aanvragen, maar de provincie vond dat niet nodig. Daarop stapte Milieudefensie naar de rechter om de uitbreiding tegen te houden. De rechtbank Noord-Nederland gaf de milieuorganisatie gelijk.

Fractievoorzitter Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren: “Het is schandalig. Opnieuw moet een milieuorganisatie bij de rechter afdwingen dat de overheid de regels toepast om de natuur te beschermen. Deze uitspraak is geen verrassing. Volgens Europese regels moet immers bij elk project dat een impact kan hebben op beschermde natuur, worden gekeken of dat (landbouw)project wel veilig kan. Daar moet je dus op toetsen als provincie. Maar ondertussen gaat de natuur nog verder achteruit.’

De uitspraak heeft grote gevolgen voor de landbouw en alle teelten die een negatieve invloed kunnen hebben op een Natura 2000-gebied. Denk aan akkerbouw, bollenteelt langs de duinen, weilanden waar gif gebruikt wordt en maisakkers voor veevoer in de nabijheid van natuurgebieden. Alleen voor lang bestaande teelten kan een uitzondering bestaan.

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie met spoed een brief stuurt aan landbouwbedrijven in en rondom Natura 2000-gebieden die mogelijk landbouwgif gebruiken, met als doel om hen een aanvraag Wet natuurbeschermingsvergunning te laten indienen.

Maar vooral wil de partij dat de provincie zich veel meer inzet voor een omschakeling van akkerbouw, melkveehouderij en bollenteelt naar gifvrije landbouw. Zij wil ook van de provincie weten waarom deze transitie zo langzaam verloopt.

Statenlid Ines Kostic van de Partij voor de Dieren: “Er zijn enkele fantastische pioniers in Noord-Holland die gifvrij boeren, zoals bollenteler Huiberts en akkerbouwbedrijf de Lepelaar, beiden in Schagen. Waarom neemt de provincie deze ondernemers niet als voorbeeld en zet ze niet alles op alles om andere agrariërs ook op dit pad te krijgen? Dat zou een enorme winst zijn voor de natuur, maar ook voor het leven in de bodem, de waterkwaliteit, het landschap en de gezondheid van mensen. Bovendien biedt het perspectief voor de agrariërs. Laten we eerlijk zijn. De reguliere landbouw is niet volhoudbaar. Schakel dus tijdig om. En provincie, help de agrariërs daarbij.“

Uit de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van de PvdD over de relatie tussen landbouwgif en Parkinson in Noord-Holland bleek dat de transitie naar een gezondere landbouw nog niet opschiet. Slechts circa 1% van het Noord-Hollandse areaal akkerbouw en 1% van het areaal opengrond tuinbouw (inclusief de fruit- en sierteelt) en 0,7% van het aantal bollenbedrijven is biologisch.

[1] ECLI:NL:RBNNE:2021:2483, Rechtbank Noord-Nederland, LEE 19/1028 (rechtspraak.nl)

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept provincie op te stoppen met doodschieten van zwanen

Haarlem 27 mei ’21: De Partij voor de Dieren heeft vandaag in Schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opge...

Lees verder

Provincie gaat zich inzetten dat investeringsgelden niet naar dierproeven gaan

Gedeputeerde Zaal (economie) heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 28 juni 2021 de toezegging gedaan dat zij met...

Lees verder