Provincie gaat zich inzetten dat inves­te­rings­gelden niet naar dier­proeven gaan


3 juli 2021

Gedeputeerde Zaal (economie) heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 28 juni 2021 de toezegging gedaan dat zij met andere aandeelhouders van de nieuw op te richten ROM (Regionale Ontwikkelings Maatschappij) gaat bespreken hoe investeringen in dierproeven kunnen worden voorkomen. Zij vindt dit een belangrijk thema.

De ROM is een regionaal ontwikkelingsfonds waarmee economische projecten kunnen worden meegefinancierd. De provincie is hierin voor 40 procent aandeelhouder en kan dus een behoorlijke invloed uitoefenen. Gemeenten en het ministerie van EZK zijn andere aandeelhouders.

Als uitgangspunten voor investeringen vanuit dit fonds gelden dat deze moeten bijdragen aan verduurzaming van de economie (bijvoorbeeld CO₂-reductie) en deze de energietransitie en circulaire economie niet mogen schaden (‘no harm-principe’).

Statenlid Kostic van de Partij voor de Dieren: “Dierenwelzijn is niet opgenomen als voorwaarde voor medefinanciering. Daarom hebben we de gedeputeerde gevraagd of ze zich zal verzetten tegen investeringen in dierproeven en andere vormen van dierenleed. Proefdiervrije innovatie is de toekomst en levert betere wetenschap op. Het is verheugend dat zij antwoordde zich hiervoor te gaan inzetten.”

Gerelateerd nieuws

Ook in Noord-Holland geen landbouwgif meer bij natuurgebieden

Ook in Noord-Holland mag er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen landbouwgif meer worden gebruikt. Dat...

Lees verder

Gezonde leefomgeving en leefbaarheid vertrekpunt in Verstedelijkingsstrategie MRA

In de Provinciale Statenvergadering van 5 juli ’21 is de motie van de PvdD aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept om een ...

Lees verder