Gezonde leef­om­geving en leef­baarheid vertrekpunt in Verste­de­lij­kings­stra­tegie MRA


5 juli 2021

In de Provinciale Statenvergadering van 5 juli ’21 is de motie van de PvdD aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid als uitgangspunt te nemen.

Op de agenda stond de ontwerp-Verstedelijkingstrategie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hierin staan plannen voor de regio voor onder meer woningbouw, Schiphol, het Noordzeekanaalgebied, bedrijventerreinen, landschap en mobiliteit. PS kon daar input op leveren.

Statenlid Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren: “In deze verstedelijkingsstrategie wordt er nog steeds gesproken over een balans tussen leefbaarheid en economische groei. Maar wat ons betreft is economie gewoon een onderdeel van leefbaarheid. En dan het liefst een zo groene, duurzame, circulaire en natuur-, mens- en diervriendelijke economie.”

Andere fracties hadden zich in de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat ook al duidelijk uitgesproken: economie wordt wéér als eerste prioriteit gesteld en al het andere lijkt daar achteraan te hobbelen. Maar een gezonde leefomgeving en leefbaarheid moeten het vertrekpunt zijn en dat kan beperkingen opleggen aan mogelijke economische activiteiten.

De PvdD diende daarom samen met uiteindelijk een veelheid aan partijen een motie in die Gedeputeerde Staten oproept om zich binnen MRA-verband in te zetten om een gezonde leefomgeving en leefbaarheid voortaan een essentieel vertrekpunt te laten zijn.

De motie werd aangenomen, omdat naast de Partij voor de Dieren ook GroenLinks, D66, PvdA, SP, ChristenUnie, DENK en 50PLUS zich achter de motie schaarden. VVD, CDA, JA21, PVV, FvD en fractie Baljeu stemden tegen.

Statenlid Jaap Hollebeek: “Een gezonde, schone en veilige leefomgeving en leefbaarheid zijn van essentieel belang. Laat dát het vertrekpunt zijn: niet groei van de economie. Zeker als dat een vervuilende economie is. Gelukkig beginnen steeds meer andere partijen dat ook langzaam in te zien.”

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat zich inzetten dat investeringsgelden niet naar dierproeven gaan

Gedeputeerde Zaal (economie) heeft in de vergadering van Provinciale Staten van 28 juni 2021 de toezegging gedaan dat zij met...

Lees verder

Motie PvdD Volop inzetten op schone technieken Tata Steel aangenomen

In de PS-vergadering vandaag is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die zich uitspreekt tegen investeringen in z...

Lees verder