Partij voor de Dieren roept provincie op te stoppen met dood­schieten van zwanen


28 mei 2021

Haarlem 27 mei ’21: De Partij voor de Dieren heeft vandaag in Schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland opgeroepen om het doodschieten van knobbelzwanen te stoppen. Hoewel knobbelzwanen beschermde dieren zijn, mogen de zwanen in de hele provincie gedurende het hele jaar worden gedood. De partij ondersteunt haar oproep met rechterlijke uitspraken en het leed dat de dieren wordt aangedaan.

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Noord-Holland Fabian Zoon: “Veel mensen weten niet dat zwanen in Noord-Holland ‘vogelvrij’ zijn en zijn geschokt als zij toevalligerwijs getuige zijn van een jager die in koelen bloede een zwaan in een weiland afschiet. Knobbelzwanen zijn zelden dood na één schot. Honden halen het aangeschoten dier op waarna de jager in het gunstigste geval nog meer schoten lost om het dier uit zijn lijden te helpen. Dat is dan nog volgens de regels. Regelmatig verschijnen er filmpjes van grove overtredingen bij de zwanenjacht, zoals het achterlaten van een nog levende zwaan met gebroken vleugels.”

Knobbelzwanen zijn beschermde dieren en mogen volgens de Wet natuurbescherming alleen worden afgeschoten als ze schade veroorzaken en alle andere middelen om schade te voorkomen zijn uitgeput. Doden is het laatste redmiddel. Niettemin werd in Noord-Holland in 2019 één op de drie in het voorjaar getelde zwanen door jagers gedood.

In de provincies Friesland, Utrecht en Zuid-Holland heeft de rechter inmiddels verboden om knobbelzwanen te schieten. De rechters oordeelden dat uit het enkele gegeven dat zowel knobbelzwanen als schadegevoelige landbouwgewassen in de hele provincie voorkomen, niet de conclusie kan worden getrokken dat belangrijke schade zich in de hele provincie voordoet. Er moet per geval, bijvoorbeeld per bedrijf, worden aangetoond dat er sprake is van (dreigende) belangrijke schade én dat preventieve maatregelen niet mogelijk zijn. Daarnaast is er bij het schieten op de dieren bovendien het risico dat de sterk bedreigde en zwaar beschermde kleine zwaan ook wordt getroffen. Deze vogel houdt zich vaak op in de buurt van de knobbelzwaan.

Fractievoorzitter Zoon: “Ook in Noord-Holland gelden deze argumenten. De provincie verleent veel te makkelijk toestemming aan schietgrage jagers voor het doden van dieren. Verjagen kan ook zonder geweer. Maar bovenal hebben dieren ook recht op een plek in het landschap en zouden we moeten leren mét hen te leven in plaats van ze stelselmatig te doden. Daarom vragen wij Gedeputeerde Staten de vrijstelling voor de knobbelzwaan per direct in te trekken.”

De partij wil verder onder andere van Gedeputeerde Staten weten waarom zij kiest voor een maximum aan schade in de provincie door knobbelzwanen van € 15.000 per jaar. En wat zij vindt van de beperkte set aan preventiemaatregelen die provincies hanteren.

Gerelateerd nieuws

Extra aandacht in stikstofaanpak voor de meest kwetsbare natuur dankzij motie PvdD

In de PS-vergadering van 17 mei ’21 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen dat de provincie in de aanpak van de ...

Lees verder

Ook in Noord-Holland geen landbouwgif meer bij natuurgebieden

Ook in Noord-Holland mag er in de buurt van Natura 2000-gebieden zonder vergunning geen landbouwgif meer worden gebruikt. Dat...

Lees verder