Partij voor de Dieren in verzet tegen opnieuw toestaan groot festival in natuur­gebied Het Twiske


12 mei 2022

Partij voor de Dieren gaat de provincie vragen stellen over het opnieuw toestaan van het grootschalige evenement. Het Lente Kabinet in natuurgebied Het Twiske in Oostzaan. De partij is geschokt dat de provincie toestaat midden in het broedseizoen en in gevoelig natuurgebied een meerjarige vergunning af te geven.

Statenlid Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren: “Daar waar dieren hun leefgebied hebben en mensen te gast zijn, wordt opnieuw een groot en commercieel evenement toegestaan in dit Europees beschermd en kwetsbaar natuurgebied. Onder andere de roerdomp zal hier zeker onder lijden. Een vogel waar het zo enorm slecht mee gaat, vaak door de invloed van de mens.”

Uit een evaluatie van het Natura 2000-beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske blijkt dat er al te veel verstoring door recreatie is in het gebied om de in het plan gestelde doelen voor onder andere de roerdomp te halen. Sovon Vogelonderzoek Nederland liet eerder geen spaan heel van de natuurtoets waar een eerdere vergunning voor festivals in het gebied op was gebaseerd.

Fabian Zoon: “Het besluit van de provincie druist recht in tegen de ecologische adviezen. Kennelijk moet er weer geld verdiend worden, en mag dat ten koste gaan van de natuur. Laat onze boodschap duidelijk zijn: grootschalige evenementen zijn gewoonweg niet gewenst in dit soort gebieden. Houd een dergelijk evenement op een bedrijventerrein. Of in het landelijk gebied, op plekken waar de natuur niet verpest wordt en agrariërs er ook een duit mee kunnen verdienen.”

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat dier-, natuur- en milieuvriendelijke investeringen inbrengen in samenwerkingsorganisatie 12 provincies

Gedeputeerde Stigter zegde de Partij voor de Dieren toe om bij het Interprovinciaal Overleg (IPO) in te brengen dat de provin...

Lees verder

Partij voor de Dieren luid en duidelijk aanwezig op Manifestatie Krimp Luchtvaart

“Minder vluchten!”. Dat was de boodschap dit weekend van de landelijke manifestatie Krimp Luchtvaart. Daar waar de Partij voo...

Lees verder