Bomenkap Bergen aan Zee


Indiendatum: 10 mrt. 2023

Inleiding
Op 26 januari 2023 is in de gemeente Bergen een motie aangenomen voor het organiseren van een dialoogtafel[1] over de kap van 16.2 ha bos bij Bergen aan Zee. Deze beoogde kap van dit bos wordt uitgevoerd mede om de verzuring door stikstof te mitigeren en moet voldoen aan de Bossenstrategie Noord-Holland[2] van Noord-Holland.

Over dit proces heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen.

Vragen

  1. De Bossenstrategie zegt dat compensatie in Noord-Holland niet volledig mogelijk is. Is de compensatie van deze bomen geregeld? Betreft het hier ook 16.2 ha nieuw bos van dezelfde kwaliteit binnen onze provincie?

  2. Is er een koppeling tussen daadwerkelijke compensatie en de kap? Met andere woorden, wordt pas overgegaan tot kap, nadat de compensatie daadwerkelijk uitgevoerd is?

  3. De kap is deels een stikstofmaatregel en staat los van de stikstof-bronaanpak. Is dit plan onderdeel van de PPLG maatregelen?

  4. Hoe verhoudt zich het onderzoek dat uitgevoerd wordt bij Schoorl t.o.v. deze bomenkap bij Bergen aan Zee? Worden de uitkomsten van het onderzoek betrokken bij alle werkzaamheden die beschreven staan in de Bossenstrategie?

  5. Kunt u aangeven in hoeverre het areaal bos in Noord-Holland groeit (door aanplant) of daalt (door beoogde kap)?

  6. Een reden van de kap is mede aantasting door honingzwam, wat gevaarlijke situaties kan opleveren voor recreanten. Heeft u overwogen om het bos af te sluiten voor recreatie in verband met de veiligheid?

  7. Is de provincie betrokken bij de dialoogtafel van gemeente Bergen? Zo ja, op welke manier?


[1] https://www.raadbergen-nh.nl/V...

[2] https://www.noord-holland.nl/O...