Motie Gelasten bouwstop Microsoft data­center Venster


JA21, SP, N-NH, PvdD

6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 06 maart 2023,te Haarlem, ter behandeling van actualiteitendebat Microsoft datacenter;

constaterende dat:

  • Microsoft reeds is begonnen met het verrichten van (bouw)werkzaamheden aan een datacenter en hoogspanning station zonder dat zij daarvoor over de benodigde vergunning(en) beschikt;

overwegende dat:

  • de Provincie Noord-Holland bevoegd gezag is met betrekking tot het verlenen van deze vergunning(en);

verzoekt Gedeputeerde Staten:

  • per direct een bouwstop te gelasten voor het reeds in aanbouw zijnde datacenter en hoogspanningsstation van Microsoft, gelegen aan 'het Venster' in de Wieringermeer;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Onderzoek intrekken stikstofvergunningen opkoop Schiphol

Lees verder

Motie Betrek intensieve veehouderij integraal in de Voedselvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer