Motie Gelasten bouwstop Microsoft data­center Venster


JA21, SP, N-NH, PvdD

6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 06 maart 2023,te Haarlem, ter behandeling van actualiteitendebat Microsoft datacenter;

constaterende dat:

  • Microsoft reeds is begonnen met het verrichten van (bouw)werkzaamheden aan een datacenter en hoogspanning station zonder dat zij daarvoor over de benodigde vergunning(en) beschikt;

overwegende dat:

  • de Provincie Noord-Holland bevoegd gezag is met betrekking tot het verlenen van deze vergunning(en);

verzoekt Gedeputeerde Staten:

  • per direct een bouwstop te gelasten voor het reeds in aanbouw zijnde datacenter en hoogspanningsstation van Microsoft, gelegen aan 'het Venster' in de Wieringermeer;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen