Motie Betrek inten­sieve veehou­derij integraal in de Voed­sel­visie


6 maart 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 6 maart 2023, ter behandeling van het Eindrapport Randstedelijke rekenkamer Landbouw en Voedseltransitie;

overwegende dat:

  • de Voedselvisie de richting is die de provincie op wil met de transitie van de landbouw;
  • het volgens de Randstedelijke rekenkamer een gemiste kans is dat de intensieve veehouderij niet is opgenomen in de Voedselvisie;

gehoord de discussie,

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

de intensieve veehouderij integraal onderdeel te maken van de Voedselvisie;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Gelasten bouwstop Microsoft datacenter Venster

Lees verder

Motie Stuur tussenrapportage PPLG voor 1 juni naar Provinciale Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer