Amen­dement Actu­a­li­satie geheim­hou­dings­lijst PS: Geheim altijd met datum


Partij voor de Dieren, Namens Noord-Hollanders

19 december 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 december 2022, ter behandeling van voordracht VD-61, ‘Actualisatie geheimhoudingenlijst PS’;

besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te passen:

 • besluit 2 te laten vervallen
 • besluit toe te voegen met de tekst:
  • van de regels “2018-03”, “2007-06”, “2015-04”, “2012-12”, “2010-9”, “2009-10”, “2009-1”
   de tekst “In 2028 opnieuw bezien.”
   te vervangen door “31-12-2028”

  • van de regel “2009-13” de tekst “In 2035 opnieuw bezien.” te vervangen door “31-12-2028”

Toelichting
Als provincie hebben we de regel zo min mogelijk geheim te houden. De Wet Open Overheid geeft aan dat er ook meer in openbaarheid gewerkt moet worden. De huidige regeling dat geheimhouding afloopt op een bepaalde datum, en voor die tijd bewust verlengt moet worden, is een prima regeling.

Vandaar dat besluit 2 geschrapt wordt met dit amendement en dat de ‘rode’ regels geheimhouding krijgen met een datum eind 2028.

Fabian Zoon Grethe van Geffen
Partij voor de Dieren Namens Noord-Hollanders


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, GroenLinks, D66, PvdA, JA21, CDA, FvD, PVV, SP, CU

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Geen geld meer naar A9 Heiloo

Lees verder

Motie Omgevingsverordening: Kleinschalige woonvormen zorgcentra voor ouderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer