Motie: Geen BTW op 0V kaartjes


50PLUS/PvdO, PvdD, DENK

14 november 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 14 november 2022, ter bespreking van agendapunt 10, “Begroting 2023” (VD-55);

constaterende, dat:

  • ondanks dat haltes, bus- en tramlijnen op steeds meer plekken opgeheven zijn of opgeheven worden het OV wel steeds duurder wordt;

overwegende, dat:

  • ook de financiële bereikbaarheid in toenemende mate een drempel vormt om het OV te nemen;
  • diverse steden, waaronder Den Haag, er bij het kabinet op aandringen om de BTW op de kaartjes voor het openbaar vervoer af te schaffen;
  • de prijzen voor een ritje zo wezenlijk omlaag gaan en het OV aantrekkelijker maakt;

verzoekt het college van Gedupeerde Staten:

  • om er bij het kabinet op aan te dringen om de BTW op 0V kaartjes af te schaffen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, PvdA, CDA, FvD, PvdD, PVV, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, D66, JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Versteviging van de omgevingsdiensten

Lees verder

Motie Meer alternatieve woonvormen voor ouderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer