Bijdrage Actu­a­li­satie Geheim­hou­dings­lijst


19 december 2022

Voorzitter,

De provincie staat voor een open overheid, waarbij overwegingen en besluitvorming zo min mogelijk geheim zijn. Ook de nieuwe wet WOO heeft daar een sterke opvatting over en gelukkig wordt die ook gedeeld door de Provincie. De hoeveelheid geheime vergaderingen zijn minimaal, dito met het aantal geheime stukken. De inwoners van Noord-Holland kunnen in transparantie meekijken in de overwegingen en beslissingen.

Wijk je af van die openbaarheid, moet je dat bewust doen. En met enige regelmaat dat bevestigen. Dáárom bekrachten we vandaag opnieuw geheimhouding op een aantal dossiers.

Geheim mag geen automatische zijn, elke volksvertegenwoordiger moest bewust de openbaarheid tegenhoudt.

De voordracht van vandaag is om dit om te draaien. Aangepast naar: geheime stukken blijven geheim, tenzij de geheimhouding eraf gehaald wordt. Partij voor de Dieren vindt dat onjuist en vindt, in basis, geheimhouding van één provinciale termijn te gebruiken. Deze discussie zouden we graag een keer aangaan, maar dat hoeft niet vandaag.

En daarom het volgende amendement:

besluiten het ontwerpbesluit in de voordracht als volgt aan te passen:

 • besluit 2 te laten vervallen
 • besluit toe te voegen met de tekst:
  • van de regels “2018-03”, “2007-06”, “2015-04”, “2012-12”, “2010-9”, “2009-10”, “2009-1”
   de tekst “In 2028 opnieuw bezien.”
   te vervangen door “31-12-2028”

  • van de regel “2009-13” de tekst “In 2035 opnieuw bezien.” te vervangen door “31-12-2028”

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Eerste herziening Omgevingsverordening NH2022 en Tweede herziening Omgevingsverordening NH2020 vanwege uitstel Omgevingswet

Lees verder

Actualiteit Tata Steel: Provinciale enquête

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer