Bijdrage Jaar­re­kening 2021


4 juli 2022

Voorzitter,

Bij de jaarrekening kijken we altijd terug. We kijken niet alleen terug naar het jaar 2021, maar ook naar de behandeling van de begroting. Toen, eind 2020, heb ik een verhaal verteld over de Aarde.

De Aarde die van levensbelang is:

  • de oceanen produceren de zuurstof die we ademen;
  • het zoete water dat onze dorst lest;
  • en in de grond zakt, waar zaadjes ons voedsel worden;
  • en de bomen groeien;
  • waar we onze meubels en onze huizen van maken;
  • en van de wind en zon, onze energie.

Eind 2020 was onze Nederlandse earth-overshootday op 3 mei. De dag, waarop als iedereen in de wereld zo zou leven als wij de koek op is. Vanaf dat moment zouden we op de pof leven voor wat betreft de grondstoffen van de aarde.

Dit jaar was onze overshootday weer eerder, op 12 april.

2021 was dus een dikke onvoldoende voor de mensheid, voor Nederland en voor de provincie in het bijzonder.

Ook als we kijken naar de IPCC-rapporten. De 1,5 graad opwarming is uit onze horizon verdwenen. We varen letterlijk achteruit, met als gevolg een hele stapel met crises. Zoetwater, waterkwaliteit, klimaat, biodiversiteit. Gevolgd door meer mensen en dieren die in de problemen komen. Het IPCC geeft aan nu richting een 3,2 graden stijging te gaan, en dat onze huidige kinderen dat nog meemaken.

We riepen vorig jaar op voor een ecologische begroting. Maar de aanpassing van 49% naar de ‘Fit for 55’ kwam niet uit de Staten; die moest ons opgelegd worden.

De KaderRichtlijn Water aanpak resulteerde vorig jaar in niet bindende afspraken en wordt al gezien als de volgende Stikstof Crisis.

We zijn de eerste die erkennen dat in details op sommige onderdelen positief beleid is gevoerd. Ecologie en mobiliteit bijvoorbeeld of het plan voor de NNN afronding.
Maar klein positief is niet opgewassen tegen groot negatief. De groene kleur van het college van gedeputeerde staten, wordt overstemd door de poepkleur van de intensieve veeindustrie. Gifgebruik in bollenteelt en de achteruitgang van biodiversiteit. Dat waar we bij de begroting voor waarschuwden is ook de waarheid van 2021. De jaarstukken noemen dan ook dat de zeespiegelstijging sneller zal gaan, de opwarming van de aarde extremer zal worden en de urgentie van klimaatbeleid. En dat hier meer de focus op moet komen.
Hoe dan? Daar zullen we bij de Kaderbrief voor 2023 op terugkomen.

Interessant voor jou

Bijdrage Actualiteitendebat stikstof

Lees verder

Bijdrage Herstructurering van campings en strandhuisjes door grootkapitaal

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer