Bijdrage Actu­a­li­tei­ten­debat stikstof


4 juli 2022

In februari heeft de gedeputeerde aan de minister gevraagd om duidelijkheid te geven voor Noord-Holland. Die hebben we gekregen. Een generieke daling van 12% ammoniak in de landbouw, een gemiddelde daling van 41% en in specifieke gebieden uitstoot naar 0. Dat is een opgave van de minister waar we iets mee kunnen. Eerlijk gezegd had ik liever gehad dat de minister niet een deel, maar het hele beleid naar zich toe had getrokken. Maar met de Voedselvisie van de Staten is het doel duidelijk in de reductie van het aantal dieren in de veeindustrie en de transitie van het landelijk gebied. En mocht daar geld voor nodig zijn, dan heeft de minister dat. Mogelijk kan de minister deze kosten ook gaan verhalen op banken als de Rabobank. Zij zijn degene die de halvering van het aantal boerenbedrijven hebben veroorzaakt in Noord-Holland in de afgelopen 20 jaar.

Maar ook de provincie heeft blaam. In het coalitieakkoord, Ruimte voor Groei, uit 2015 door VVD, CDA, PvdA en D66 staat nog beleid voor schaalvergroting. Ik kan zeggen: gefeliciteerd, dat is gelukt. De overheid heeft vervolgens onterecht vergunningen uitgegeven, op milieuruimte die er ecologisch niet was. Er is gekozen voor schaalvergroting, waar vergroting van duurzaamheid en een gezonde toekomst voorop hadden moeten staan. Het enige toekomstbestendige boerenbedrijf is een biologisch en natuurinclusief boerenbedrijf!

We vragen de gedeputeerde dan ook om na de zomer met een conceptplan te komen om invulling te geven van die landbouwreductie. Zet daarbij in op de volgende zaken:

Zorg voor het afromen van de latente ruimte. Die ruimte is er ecologisch niet en het gebruiken van die ruimte is niet sociaal omdat anderen daarvoor extra moeten reduceren.

En ondersteun biologische en natuurinclusieve boeren. Zij zijn degene die zowel ecologische als een economisch gezonde toekomst hebben.

Maar vooral: veroorzaak geen ruis. Ga niet schuiven in de aanpak tussen landbouw, industrie en transport. Maar ook niet in schijnoplossingen als technische lapmiddelen. Of dat het op te lossen is met natuur herstel. Want als de minister iets heeft aangegeven dat stikstof reductie noodzakelijk is.

Wij dienen hiertoe de motie 'Maak spoed met stikstofreductie' in.Interessant voor jou

Bijdrage MRA: Elkaar scherp houden voor een gezonde regio voor alle inwoners

Lees verder

Bijdrage Jaarrekening 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer