Motie Spoed met stikstof reductie


4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 4 juli 2022, ter behandeling bij de actualiteit aanpak Stikstof;

gehoord de discussie,

verzoeken GS;

  • voor oktober 2022 een ‘concept kaart reductiedoelen per gebied’ te hebben en hierin uitwerking te geven aan de aanpak stikstofreductie landbouw per regio, met focus op verduurzaming, verplaatsing en beëindiging;
  • daarbij de voedselvisie van Noord-Holland als uitgangspunt te nemen;

en gaan over tot de orde van de dag.Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Voor iedereen een duurzame woning met lokale fixteams

Lees verder

Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer