Motie Voor iedereen een duurzame woning met lokale fixteams


PvdA, Groen­Links, Partij voor de Dieren, CU, DENK, 50PLUS

4 juli 2022

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 4 en 11 juli 2022

Voor iedereen een duurzame woning. Dat is goed voor het klimaat, voorkomt een hoge energierekening en maakt ons minder afhankelijk van aardgas.

Toelichting
Zowel provinciaal als landelijk versnellen we de verduurzaming van de gebouwde omgeving: 2,5 miljoen woningen isoleren t/m 2030.
Op dit moment doet elke gemeente dat op haar eigen manier.
Inmiddels is gebleken dat je maar één kans krijgt om het goed te doen achter de voordeur. Juist de mensen in huizen, waar de meeste energiewinst te halen valt, blijken moeilijk bereikbaar. Zij gaan niet naar de gemeentelijke energieloketten.

Een aantal gemeenten zet energiecoaches in maar ook die blijken onvoldoende zoden aan de dijk te zetten. Als ze al binnenkomen. Er zijn gemeenten die het aantal energiecoaches weer terugschroeven en terugvallen op vouchers en tegoedbonnen voor tochtstrips en radiatorfolie. Die veelal in een la blijven liggen omdat mensen de noodzaak niet zien of andere zorgen aan hun hoofd hebben. Dit draagt niet bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en zeker niet aan de versnelling die zo hard nodig is om deze opgave in de energietransitie te halen.

In Weesp, Amsterdam en Zaanstad zijn nu enkele pilots met fixteams, waarin energiecoaches samenwerken met sociale wijkteams en lokale ondernemingen/fiksers die gelijk de in de woning nodige besparingsmogelijkheden uitvoeren. Een persoonlijke en integrale benadering. Nu al is duidelijk dat deze aanpak het meest effectief is. Bovendien is hieraan een leer- werktraject verbonden.

Overwegende dat:

  • de noodzaak om de verduurzaming van woningen te versnellen alleen maar groter geworden is met de stijgende gasprijzen en de hogere energiebesparingsambitie van provincie en kabinet;
  • veel mensen op weg geholpen moeten worden hoe ze hun woning kunnen isoleren. Dit geldt vooral voor de lagere en middeninkomens. Daar waar de meeste energiewinst te behalen valt;
  • gemeenten nu allemaal het wiel voor zich aan het uitvinden zijn en soms zelfs terugvallen op methodes die niet effectief zijn en zeker niet bijdragen aan een versnelling van de verduurzaming van de woningen in NH;
  • de verduurzaming van woningen achterblijft bij de landelijke en provinciale ambitie;

constaterende dat:

  • bij het Servicepunt Duurzame Energie NH gebleken is dat gemeenten behoefte hebben aan meer coördinatie en informatie over fixteams;
  • ook andere provincies en de MRA bezig zijn met plannen voor het faciliteren van lokale fixbrigades met een bepaalde kwaliteit en standaard werkwijze. Het gaat hierbij om het verlenen van capaciteit, samenwerking en coördinatie;

verzoekt GS om:

  • in samenwerking met het SPDE en de initiatiefnemers in de MRA te komen tot inzicht in de behoefte van gemeenten bij het opzetten van lokale fixbrigades in Noord-Holland zoals omschreven;
  • op basis van de uitkomsten de meest passende vorm en aanpak op te zetten voor het ondersteunen van belanghebbende gemeenten in NH en hierbij te onderzoeken of het zinvol is om aan te sluiten bij het landelijk initiatief Fixbrigade NL;
  • PS te informeren hierover, alsmede over de voortgang van de (versnelde) verduurzaming van de gebouwde omgeving in NH,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, JA21, CDA, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, FvD, PVV, Liberaal NH

Lees onze andere moties

Motie Verbreding betrekken belanghebbenden landbouw met o.a. Caring Farmers, Biohuis, BioNext

Lees verder

Motie Spoed met stikstof reductie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer