Motie Verbreding betrekken belang­heb­benden landbouw met o.a. Caring Farmers, Biohuis, BioNext


Groen­Links, Partij voor de Dieren, PvdA

4 juli 2022

Provinciale staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 4 juli 2022;

overwegende dat:

  • de Omgevingsverordening een vertaling is van de Omgevingsvisie, die tot stand is gekomen vanuit betrokkenheid aan de voorkant van veel en diverse partijen;
  • die diverse betrokkenheid aan de voorkant ook teruggezien moet worden in nieuwe onderdelen die we nu aan de Omgevingsverordening toe gaan voegen;
  • bij de nu toe te voegen Waterverdringingsreeks die betrokkenheid vanuit de landbouw uitsluitend heeft bestaan uit LTO en dat ook bij besprekingen over waterkwaliteit het geval was;
  • terwijl juist vanuit de landbouw ook andere ondernemersorganisaties bestaan, zoals Caring Farmers of Biohuis/Bionext, waarin landbouwondernemers verenigd zijn die in hun praktijk al verregaand aansluiten bij nieuw beleid van de provincie;
  • bespreking van de Omgevingsverordening in commissies vaak over veel wijzigingen tegelijk gaat, waardoor het moeilijk is elke losse component voldoende aandacht te geven. Er moet dus voldoende comfort zijn dat echt divers is opgehaald;
  • input van meer diverse organisaties bij kan dragen aan meer integraal ruimtelijk provinciaal beleid, waarin beleid van verschillende sectoren op elkaar is afgestemd;

verzoeken het college:

  • om naast LTO ook andere ondernemersorganisaties van boeren en tuinders te consulteren als de provincie input zoekt voor wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in de Omgevingsverordening,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, SP, CU, 50Plus/PvdO

Tegen

VVD, JA21, FvD, PVV, Liberaal NH