Rondvraag (monde­linge vragen) over de bouw­vrij­stelling


Aan gede­pu­teerde Loggen

Indiendatum: 28 nov. 2022

Doordat de Raad van State ca 2 weken geleden een streep heeft gezet door de bouwvrijstellings. Daardoor hebben we een twee PAS-situatie gekregen. Alleen in dit geval Bouwprojecten. Bouwprojecten die nu bezig zijn, of binnenkort bezig gaan zijn; gebruik gemaakt van die bouwvrijstelling, maar moeten dus opzoek gaan naar stikstof ruimte. Ik denk dan aan bouwprojecten als de Pallas reactor, maar juist ook aan woningbouwprojecten.

Op vrijdag 18 november heeft Mobilisation for the Environment een handhavingsverzoek gedaan bij de provincie Zuid-Holland om de verbouwing van het Binnehof stil te leggen. Dat was te verwachten.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Is bekend hoeveel majeure projecten er zijn in Noord-Holland die gebruik maken van deze bouwvrijstelling?
  2. Zo nee, kan de gedeputeerde inventariseren of er projecten in gevaar dreigen te komen door het wegvallen van deze bouwvrijstelling. We denken dan aan projecten vanuit de plancapaciteit masterplan wonen, voorbereidingen Pallas reactor, en andere grootschalige projecten. En kan de gedeputeerde deze inventarisatie met ons delen?
  3. Kan de gedeputeerde aangeven of er voldoende provinciale capaciteit beschikbaar is voor de afhandeling van de gevolgen van het wegvallen van deze bouwvrijstelling? Zo nee, welke prioritering gebruikt de gedeputeerde bij ambtelijke inzet voor deze bouwprojecten?
  4. Is de gedeputeerde al begonnen met voorbereidingen tot het verkrijgen van stikstofruimte om het wegvallen van de bouwvrijstelling op te vangen?


Indiendatum: 28 nov. 2022
Antwoorddatum: 28 nov. 2022

Geparafaseerd antwoord op vraag 1 en 2:

De vraag staat uit bij gemeentes. In januari, als de nieuwe Aerius-calculator is er, zal daar meer inzicht in komen.

Geparafaseerd antwoord op vraag 3:

Er is een enorme vraag naar. Die is vrijwel niet te vinden, maar we zijn op zoek in de markt naar extra capaciteit.

Geparafaseerde antwoord op vraag 4:

Voor de woningbouw ligt deze vraag bij het Rijk om hier naar te kijken, indien dat nodig is.

Interessant voor jou

Vragen over uitbreiding varkenshouderij in Middenbeemster

Lees verder

Vragen over toestemming GS om de stadsduif met een luchtbuks te doden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer