Bijdrage Actu­a­liteit Bouwstop data­center Microsoft


6 maart 2023

We hebben een woon-, natuur-, stikstof- en biodiversiteitscrisis. Het ontbreekt ons aan daadkracht om landbouw om te vormen naar een toekomstbestendige natuurinclusieve bedrijfsvoering. Maar er is geen probleem om landbouwgrond om te zetten naar Hyperscale Tech gigant. Schijnbaar door soepel om te gaan met regels.

GS wil koploper zijn in duurzaamheid en innovatie. Maar het resultaat zijn diesel aggregaten en “zware dieselmachines” voor de bouw.

Gedeputeerde Zaal had het bij de vaststelling van de Datacenter strategie over (ik quote) “We gaan voorwaarden stellen aan de komst van nieuwe datacenters”. Hoe staat daar nu mee? Want voor nu lijkt het dat GS bedoelt dat vergunningen voor Datacenters er achteraf in gerommeld kunnen worden?

Netbeheerders vragen juist om voorrang, zodat ze scholen en ziekenhuizen prioriteit kunnen geven. Er is schaarste om noodzakelijke ecologische beoordelingen uit te kunnen voeren. Ik zou het niet kunnen uitleggen dat kinderen noodgedwongen online les krijgen, omdat hun school geen stroom heeft.

Daarom dienen we mede de motie in, om te werken aan de juiste prioriteit en correcte uitvoering van de regels.

Interessant voor jou

Bijdrage bij motie Onderzoek intrekken stikstofvergunningen opkoop Schiphol

Lees verder

RRK Rapport Landbouw- en Voedseltransitie Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer