Bijdrage Integraal Meer­ja­ren­pro­gramma Infra­structuur (iMPI) 2023-2030


14 november 2022

Voorzitter,

Ik kan kort zijn, als aanvulling op de behandeling in de commissie zien we elk jaar een stijging van de kosten ontstaan. Hoewel bruggen onderhouden moeten worden en we juist moeten inzetten op OV.

En daarom een motie, als handvat richting de volgende Integrale Meerjarenprogramma Infrastructuur, met het dictum:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

  • verhoging van de opcenten mee te nemen voor de dekking van toekomstige stijgende kosten voor openbaar vervoer en bij beheer en onderhoud;

en gaan over tot de orde van de dag.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies Noord-Holland 2022 - 2025

Lees verder

Bijdrage Begroting provincie 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer