Uitvoe­rings­pro­gramma Hollandse Water­linies Noord-Holland 2022 - 2025


31 oktober 2022

In het nieuwe uitvoeringsprogramma voor het Noord-Hollandse deel van de Hollandse Waterlinies wordt (in navolging van Utrecht) de koppeling met natuur en ecologie nu ook gelegd, en dat is hard nodig. Door de toenemende verstedelijkingsdruk in de MRA vormen onze waterlinies een uitgelezen kans om als de groenblauwe buffer te dienen, zoals in het uitvoeringsprogramma wordt geschetst. Met daarbij volle aandacht voor alle opgaven op het gebied van klimaat en biodiversiteit die op onze schouders rusten.

Zo zijn verduurzaming van forten en piekwaterberging in inundatiepolders mooie initiatieven op het gebied van klimaat, waarbij er gekozen wordt voor maatregelen op zowel het niveau van de bouwwerken als van de omgeving daarvan. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het koppelen van het thema biodiversiteit aan onze waterlinies. Mijn fractie hoopt dat ook daar gekozen wordt voor zowel de artefacten (bijvoorbeeld voor nest- en schuilgelegenheid) als het omliggende landschap (bijvoorbeeld voor habitats en ecologische verbindingszones). Kan de Gedeputeerde dat bevestigen? Want dan is deze motie niet alleen in letter, maar ook in geest afgedaan!

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Geen ijsbaan in plaats van weidevogelgebied

Lees verder

Bijdrage Integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur (iMPI) 2023-2030

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer