Geen ijsbaan in plaats van weide­vo­gel­gebied


27 oktober 2022

De Partij voor de Dieren is een voorstander van binnenstedelijk bouwen, maar dan wel om de natuur te sparen. Niet om andere functies diezelfde natuur in te duwen.

De joker van de ijsbaan is al eens eerder ingezet in Wormer. De ijsbaan lag namelijk in het verleden elders, u raadt het al: waar nu een woonwijk is. De joker lijkt nu te worden ingezet om domino te spelen, steeds steentje voor steentje verder richting het Wormer- en Jisperveld.

Voorzitter het is een bekend devies tegenwoordig, vooral vanwege onze illustere voormalig Commissaris van de Koning: NIET ALLES KAN!

De wethouder stelde maandag dat het niet aan ons is om te oordelen over de keuzes die de gemeente Wormerland maakt. Maar blijkbaar is er geen ruimte om:

én woningen te bouwen op de betreffende locaties;

én tennisbanen te verplaatsen;

én 4 padelbanen aan te leggen (wie zegt dat deze rage niet gauw overgevlogen is, in de Verenigde Staten is padel immers alweer op z’n retour?);

én ruimte te vinden voor een ijsbaan (die waarschijnlijk overigens zelden tot nooit meer gebruikt gaat worden, gezien het huidige tempo van klimaatverandering).

Blijkbaar wil de gemeente Wormerland meer dan er kan! En dat mag de Provincie dan gaan regelen ten koste van een stukje weidevogelgebied.

Het verhaal van de gemeente Wormerland bevat een drietal inconsequenties. Er wordt namelijk gesteld dat:

  1. de natuurijsbaan geen natuurwaarde heeft, maar de verplaatste ijsbaan wordt opgevoerd als een aanwinst voor de biodiversiteit;
  2. de situatie te specifiek zou zijn om er precedentwerking vanuit te laten gaan, maar de ervaring leert dat specifieke gevallen juist zorgen dat er een precedent ontstaat;
  3. de bouw van de woningen nodig is om de lokale woonbehoefte op te vangen, terwijl maandag eigenlijk klip en klaar bleek dat de geplande woningen aan de Zaanoever daarvoor voldoende zijn.

Naast de huidige projecten langs de Zaanoever is er bovendien nog ruimte wanneer er herstructurering van bedrijventerreinen langs de Zaan plaatsvindt. Als Wormerland wil inbreien of uitbreiden, dan is richting Zaan en Randstad vanuit ons provinciaal ruimtelijk beleid sowieso meer gewenst dan functies verschuiven richting het landelijk gebied.

Mijn fractie kan dan ook niet anders concluderen dan dat deze ruimtelijke stoelendans vooral een grotere kantine en het faciliteren van een rage ten doel heeft. Let wel: de dichtstbijzijnde padelbaan is in het nabij gelegen Krommenie, een kwartiertje fietsen op een recreatief tempootje.

Het zal u duidelijk zijn: mijn fractie is geen voorstander van het opofferen van dit specifieke stukje bijzonder provinciaal landschap.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Programma Natuurnetwerk (PNN)

Lees verder

Uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies Noord-Holland 2022 - 2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer