Amen­dement Leges­ver­or­dening stik­stof­ver­gun­ningen kosten­dekkend


PvdD, Groen­Links

13 december 2021

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op maandag 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht Vaststellen legesverordening 2022 en tarieventabel 2022,

besluiten in bovengenoemde ontwerpbesluit:

  • het besluit “De legesverordening 2022 met de daarbij behorende tarieventabel 2022 vast te stellen” te nummeren als 1.;
  • toe te voegen als besluit 2 de tekst “2. Het tarief onder 7.2 in de tarieventabel 2022 te wijzigen van € 1.600,00 naar € 2.250,00“;
  • toe te voegen als besluit 3 de tekst “3. Het tarief onder 7.5 in de tarieventabel 2022 te wijzigen van € 800,00 naar € 865,00”.

Toelichting

In december 2019 heeft Provinciale Staten besloten om de legestarieven, voor zover die nog niet kostendekkend waren, gefaseerd in 3 jaar op een kostendekkend niveau te brengen.

Uit de tarieventabel: tarieven 2021 en 2022; groen is kostendekkend, blauw is ‘tarief op andere wijze berekend’:

Het tarief 2022 onder 7.2 is ten opzichte van 2021 verlaagd en nu niet meer kostendekkend (blauw). De redenen die GS voor deze verlaging geeft is dat er voor een andere categorie (7.3 in de tabel, de PAS-meldingen), afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk en IPO. En dat “om onduidelijkheid met de overige aanvragen o.g.v. art. 2.7 2de en 3de lid van de Wnb te voorkomen, dit tarief na overleg met Gedeputeerde Rommel ook is vastgesteld op € 1.600,-“.
Deze argumenten treffen geen doel: PAS-meldingen zijn prima te onderscheiden van andere aanvragen Wet natuurbescherming en 7.2 valt niet onder de afspraak tussen Rijk en IPO. Verlaging van het tarief is niet in overeenstemming met de afspraak met PS om kostendekkende tarieven te hanteren.

Het tarief 2022 onder 7.5 is zonder verder toelichting verlaagd van € 865,- (kostendekkend) naar € 800,- (niet kostendekkend). Wij willen de verlaging ongedaan maken en dit tarief weer terugbrengen naar het kostendekkende tarief, zijnde € 865,-.

Fabian Zoon, Partij voor de Dieren

Wiegert Dulfer, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, CU, D66, GroenLinks, PvdA, SP, CDA

Tegen

50Plus/PvdO, FvD, JA21, Liberaal NH, PVV, VVD, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Inzet op groene waterstof met zo min mogelijk tussenstappen

Lees verder

Motie Europa dichter bij Provinciale Staten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer