Amen­dement Inzet op groene waterstof met zo min mogelijk tussen­stappen


PvdD, SP

13 december 2021

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 13 december 2021, ter behandeling van de voordracht 71 Vaststellen Europastrategie 2022- 2030,

besluiten de Europastrategie 2022-2030 vast te stellen, met inachtneming van de volgende wijzigingen:

op pagina 9 de zin:

  • Wij willen Europese erkenning van het nut van het gebruik van blauwe waterstof als tussenstap richting het volledig gebruik van groene waterstof.”

te vervangen door:

Wij zetten Europees in op met zo min mogelijk tussenstappen overgaan naar groene waterstof.”

Toelichting

De Europastrategie loopt tot 2030 en we hebben als provincie beperkte lobbycapaciteit. De capaciteit die we hebben zouden we met het oog om de versnelling van verschillende transities zo groen mogelijk moeten inzetten. Daar past niet bij dat we per definitie van blauwe waterstof een prioriteit, speerpunt en volgens p.16 zelfs ‘een hoofddoel’ maken. Aan ons is de taak om de transitie naar echt groene samenleving te versnellen en daar hoort een zo groen mogelijke inzet met de lobby bij. Dit amendement is nog steeds in lijn met provinciale ambities maar legt het accent op de groenste optie, in plaats van de nog steeds fossiele. Logisch, gezien het feit dat deze strategie tot het jaar 2030 loopt, het jaar waarin eigenlijk al veel grote transities moeten zijn gemaakt.


Ines Kostić
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50Plus/PvdO, Denk, SP

Tegen

CDA, CU, D66, FvD, Fractie Baljeu NH, GroenLinks, JA21, Liberaal NH, PVV, PvdA, VVD