Mooie woorden zijn weinig waard zonder harde deadlines voor Tata


Bijdrage Actu­a­liteit Tata Steel

13 december 2021

Voorzitter,

Er begint wat te bewegen. Dat is vooral te denken aan de inzet van burgers in de IJmondregio. Diep respect voor die mensen. Het blijft onverteerbaar dat dat blijkbaar nodig is. Dat overheden niet uit zichzelf gezondheid van inwoners op de eerste plaats zetten.

“Het is essentieel dat de gezondheid van omwonenden wordt gegarandeerd.” Dat zijn wijze woorden van Staassecretaris Van Weyenberg. Maar weinig waard als we als politici niet duidelijk zijn over tot wanneer Tata nog de tijd krijgt.

De bewoners wachten al jaren op zekerheid. Het enige wat ze vragen is harde deadlines voor Tata. En met name over de sluiting van de kooksfabrieken.

Helaas krijgen ze die nog steeds niet. Inwoners lijken nog jaren met lekkende en ziekmakende kooksfabrieken te moeten leven. Is gedeputeerde bereid zich in te zetten om samen met het Rijk een deadline voor de sluiting van in ieder geval Kooksfabriek2 te bepalen?

Daarnaast hebben we begrepen dat er aan eventuele subsidies van het Rijk voor Tata geen extra voorwaarden voor gezondheid worden verbonden. Dit is tegen de wens in van een meerderheid van Statenleden hier. Is GS bereid om er bij het Rijk om aan te dringen dat aan eventuele financiële steun voor Tata strenge gezondheidsvoorwaarden worden gekoppeld, met harde deadlines?

Ten slotte nog over de toekomstscenario’s voor Tata Steel: het is onbegrijpelijk dat er nu over slechts twee opties wordt gesproken. Opslag van CO2 of het FNV-plan voor de transitie naar groene waterstof. Er zijn ook andere opties, die o.a. in een CE Delft startnotitie door de omwonenden zijn geschetst.

Het huidige plan voor Tata heeft klimaatneutraal staal pas in 2050 als scenario. En dan nog is het niet volledig groen, want het gaat nog uit van onduurzaam ijzererts. Tata blijft dan nog een energieslurpend bedrijf dat de capaciteit van meerdere windparken kost en dat ijzererts over de hele wereld hierheen laat slepen. Daar is niets duurzaams aan.

Is GS bereid zich in te zetten dat in de toekomstplannen de noodzaak voor recycling van schroot wordt meegenomen? Daarmee zouden we meer op het niveau komen van andere landen in Europa.