Vragen over PFAS-wasin­stal­latie Schiphol


Groen­Links, CU, PvdA, PvdD

Indiendatum: 15 mrt. 2024

Document NoordHolland - Ingekomen schriftelijke vragen nr. 32-2024 van Statenleden Laport (GL), Klein (CU), Wagelaar (PvdA) en Hollebeek (PvdD) over PFAS-wasinstallatie Schiphol - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding vragen
Deze week ontvingen wij het bericht dat er begin deze week een informatieavond werd georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer over een PFAS-wasinstallatie die Schiphol voornemens is te bouwen. Een van de sprekers van de OD NZKG zou daarbij hebben opgemerkt dat er geen MER-procedure nodig zou zijn voor de bouw van deze installatie en dat de bouw ‘in principe al vergund is door de gemeente Haarlemmermeer’.

Dit terwijl het om een experimentele wasinstallatie gaat, waarbij zeer giftige en milieuschadelijke PFAS uit kleigrond wordt gehaald. Het zou gaan om het reinigen van meer dan 200.000 ton verontreinigde grond. De installatie wordt op relatief korte afstand van woningen gebouwd en lijkt daarmee tamelijk risicovol. Tegen de vergunning zijn enige honderden bezwaren ingediend.

In een brief (12-01-2024) adviseert de Inspectie Leefomgeving & Transport aan de Omgevingsdienst NZKG om nadere informatie in te winnen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen.

De Commissie MER heeft inmiddels aan bezwaarmakers laten weten niet geconsulteerd te zijn over de vraag of er een MER-procedure doorlopen dient te worden. De Commissie MER kan hierover alleen een advies te geven als daar om gevraagd wordt.

Naar aanleiding van bovenstaande, hebben de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en PvdD de volgende vragen.

Vragen
1. Klopt het dat Schiphol voornemens is deze experimentele was-installatie te bouwen?

2. Klopt het dat deze bouw ‘in principe’ al vergund is door de gemeente Haarlemmermeer?

3. Wie is eigenlijk het bevoegd gezag voor deze vergunningverlening? Is dat inderdaad de gemeente Haarlemmermeer of is dat feitelijk de provincie?

4. Klopt het dat de OD NZKG van mening is dat hier geen MER-procedure voor doorlopen hoeft te worden? En klopt het dat er aan de Commissie MER hierover geen advies is gevraagd?

5. Als er geen MER-procedure doorlopen hoeft te worden, waarom is dat dan het geval?

6. Als er wel een MER-procedure noodzakelijk is, waarom is dan de indruk gewekt dat dit niet zo is? Onder betrokkenen is veel onrust ontstaan – hoe kan de OD die onrust nog wegnemen? En hoe kan dergelijke onduidelijkheid worden voorkomen in de toekomst?

7. Als het nog niet zeker is of een MER-procedure noodzakelijk is, dan lijkt het logisch om de Commissie MER hierover alsnog om advies te vragen. Is GS van zins dat te doen of de gemeente Haarlemmermeer te vragen dat alsnog te doen?

Vanwege de spoedeisendheid van deze zaak, hopen wij op een zeer spoedig antwoord.

Indiendatum: 15 mrt. 2024
Antwoorddatum: 16 apr. 2024

PFAS-wasinstallatie Schiphol NoordHolland - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Inleiding vragen
Deze week ontvingen wij het bericht dat er begin deze week een informatieavond werd georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer over een PFAS-wasinstallatie die Schiphol voornemens is te bouwen. Een van de sprekers van de OD NZKG zou daarbij hebben opgemerkt dat er geen MER-procedure nodig zou zijn voor de bouw van deze installatie en dat de bouw ‘in principe al vergund is door de gemeente Haarlemmermeer’.

Dit terwijl het om een experimentele wasinstallatie gaat, waarbij zeer giftige en milieuschadelijke PFAS uit kleigrond wordt gehaald. Het zou gaan om het reinigen van meer dan 200.000 ton verontreinigde grond. De installatie wordt op relatief korte afstand van woningen gebouwd en lijkt daarmee tamelijk risicovol. Tegen de vergunning zijn enige honderden bezwaren ingediend.

In een brief (12-01-2024) adviseert de Inspectie Leefomgeving & Transport aan de Omgevingsdienst NZKG om nadere informatie in te winnen, alvorens een ontwerpbesluit te nemen.

De Commissie MER heeft inmiddels aan bezwaarmakers laten weten niet geconsulteerd te zijn over de vraag of er een MER-procedure doorlopen dient te worden. De Commissie MER kan hierover alleen een advies te geven als daar om gevraagd wordt.

Naar aanleiding van bovenstaande, hebben de fracties van GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en PvdD de volgende vragen.

Inleiding antwoorden door GS
Op 24 augustus 2023 heeft mevrouw H.J. Bouhlel-Lascaris (SP) ook vragen gesteld over de grondreinigingsinstallatie bij Schiphol, vragen nr. 58-2023. Deze zijn op 17 oktober 2023 beantwoord. In deze beantwoording hebben we aangegeven dat de grondreinigingsinstallatie bij Schiphol onder het bevoegd gezag van de gemeente Haarlemmermeer valt.
In de gemeenteraad van Haarlemmermeer zijn op 14 juli 2023 vragen over de grondreinigingsinstallatie gesteld. Zie Document Document Haarlemmermeer - 10008808 SV GroenLinks over PFAS en tijdelijke grondreinigingsinstallatie - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl) . Deze vragen zijn op 13 september 2023 beantwoord door het college B&W. Zie Document Haarlemmermeer - 10008808 Beantwoording SV GroenLinks over PFAS en tijdelijke grondreinigingsinstallatie - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Voor het antwoord op vraag 4 en 5 verwijzen we naar de eerdere beantwoording zoals gegeven door het college B&W gemeente Haarlemmermeer.

Vragen
Vraag 1:
Klopt het dat Schiphol voornemens is deze experimentele wasinstallatie te bouwen?

Antwoord 1:
Ja.

Vraag 2:
Klopt het dat deze bouw ‘in principe’ al vergund is door de gemeente Haarlemmermeer?

Antwoord 2:
De vergunning voor de grondreinigingsinstallatie is nog in behandeling door de gemeente Haarlemmermeer.

Vraag 3:
Wie is eigenlijk het bevoegd gezag voor deze vergunningverlening? Is dat inderdaad de gemeente Haarlemmermeer of is dat feitelijk de provincie?

Antwoord 3:
Zie inleiding op de antwoorden.

Vraag 4:
Klopt het dat de OD NZKG van mening is dat hier geen MER-procedure voor doorlopen hoeft te worden? En klopt het dat er aan de Commissie MER hierover geen advies is gevraagd?

Antwoord 4:
Zie inleiding op de antwoorden.

Vraag 5:
Als er geen MER-procedure doorlopen hoeft te worden, waarom is dat dan het geval?

Antwoord 5:
Deze vraag is reeds beantwoord door de gemeente Haarlemmermeer, zie voor de beantwoording inleiding op de antwoorden.

Vraag 6:
Als er wel een MER-procedure noodzakelijk is, waarom is dan de indruk gewekt dat dit niet zo is? Onder betrokkenen is veel onrust ontstaan – hoe kan de OD die onrust nog wegnemen? En hoe kan dergelijke onduidelijkheid worden voorkomen in de toekomst?

Antwoord 6:
GS is geen bevoegd gezag in deze. Wij adviseren de vraag te stellen aan de gemeente Haarlemmermeer.

Vraag 7:
Als het nog niet zeker is of een MER-procedure noodzakelijk is, dan lijkt het logisch om de Commissie MER hierover alsnog om advies te vragen. Is GS van zins dat te doen of de gemeente Haarlemmermeer te vragen dat alsnog te doen?

Antwoord 7:
GS is geen bevoegd gezag in deze, en vertrouwt op de deskundigheid van de gemeente Haarlemmermeer.

Vanwege de spoedeisendheid van deze zaak, hopen wij op een zeer spoedig antwoord.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over de positie van de provincie in SADC, mede in relatie tot het dossier Lutkemeerpolder

Lees verder

Vragen over schending van mensenrechten door de Nederlandse Staat ten aanzien van geluidshinder Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer