Partij voor de Dieren roept bestuur Noord-Holland ter verant­woording om lobbymail Schiphol VVD-gede­pu­teerde


20 april 2021

De Statenfractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren heeft het provinciale bestuur vandaag ter verantwoording geroepen over een mail die VVD-gedeputeerde Cees Loggen heeft gestuurd aan Tweede Kamerleden. In die mail vraagt de gedeputeerde om vandaag vóór een motie te stemmen die de nieuwe geluidsnormen van Schiphol omzeilt, zodat de woningbouwopgave door kan gaan. Maar voor dit standpunt is nooit expliciet toestemming gegeven door Provinciale Staten, het hoogste democratische orgaan van de provincie.

Statenlid Jaap Hollebeek van de Partij voor de Dieren: “Die nieuwe geluidsnorm in de Omgevingswet is er niet zomaar: die is opgesteld om de leefbaarheid, de veiligheid en de volksgezondheid te waarborgen. Het gevolg van de nieuwe norm is dat een groot deel van de Schipholregio de kwalificatie “slecht” tot zelfs “zeer slecht” leefgebied krijgt. Maar dat leidt juist tot de vraag: waar kiezen we nou met z’n allen voor? Waarborgen van een gezonde leefomgeving én woningbouw, met minder vliegbewegingen; of meer vliegbewegingen en het maar blijven oprekken van normen die de gezondheid van mensen moeten beschermen? Wat ons betreft kiezen we voor het eerste.”

De Omgevingswet gaat uit van balans tussen ‘beschermen’ en ‘benutten’ van de leefomgeving. De PvdD vraagt Gedeputeerde Staten hoe zij het waarborgen van deze balans ziet, wanneer nu al actief wordt gepleit om regels ter bescherming van burgers tegen ernstige hinder teniet te doen. Ook wil de partij weten of het college van Gedeputeerde Staten – waarin GroenLinks, PvdA, D66 en VVD zitten - achter deze mail staat. Wanneer woningbouw ongebreideld doorgaat in de al overbelaste gebieden, zullen immers nog meer burgers te maken krijgen met geluidsoverlast en luchtvervuiling door Schiphol.

Statenlid Hollebeek: "Niet de aangepaste regels ter bescherming van de volksgezondheid, maar de enorme geluidsoverlast en luchtvervuiling van Schiphol zorgen voor een streep door de mogelijkheden voor woningbouw in de regio. We moeten problemen bij de bron aanpakken en niet steeds normen aanpassen ten koste van de volksgezondheid.”

Gerelateerd nieuws

Provincie gaat meer mogelijkheden onderzoeken om in te grijpen bij Tata Steel

In de commissievergadering NLG (Gezondheid) op maandag 19 april '21 over het RIVM-onderzoek Gezondheidsonderzoek IJmond deed...

Lees verder

Gedeputeerde na oproep PvdD: stop fossiel beleggen

Gedeputeerde Pels gaat er gezamenlijk met andere overheden bij pensioenfonds ABP op aandringen om investeringen in de fossiel...

Lees verder