Gede­pu­teerde na oproep PvdD: stop fossiel beleggen


30 april 2021

Gedeputeerde Pels gaat er gezamenlijk met andere overheden bij pensioenfonds ABP op aandringen om investeringen in de fossiele industrie versneld af te bouwen. Dit zegde zij in de commissievergadering EFB (Financiën) van 22 april ’21 toe, nadat de Partij voor de Dieren en GroenLinks de oproep van Fossielvrij onder de aandacht brachten, met het verzoek om actie.

Fractievoorzitter Fabian Zoon van de Partij voor de Dieren: “Investeringen in de fossiele industrie door het ABP zijn niet alleen slecht voor het milieu. Ze staan ook haaks op de klimaatambities van de provincie. Het kan niet zo zijn dat ambtenaren aan de ene kant werken aan een klimaatneutrale samenleving en dat aan de andere kant hun geld belegd wordt in de grootste oorzaak van de klimaatcrisis: de fossiele industrie, waaronder ook nog steeds in kolenmijnen, teerzand en schaliegas. In de periode 2005-2015 heeft de provincie een bedrag van 140 miljoen euro aan het ABP betaald. De provincie heeft invloed.”

Nu is het moment om een brief aan het ABP te sturen, omdat komend jaar het nieuwe beleggingsbeleid van ABP wordt vastgesteld.

Gedeputeerde Pels zei het belangrijk te vinden dat het ABP duurzamer gaat beleggen. Naar aanleiding van de brief van Fossielvrij heeft zij samen met andere provincies met het ABP gesproken. Zij vond de toelichting van het ABP over hoe duurzaam zij op dit moment beleggen onvoldoende. De provincies hebben vervolgens gesproken met de koepel van publieke werkgevers, waar ook Waterschappen en gemeenten onder vallen. Half juni sturen zij gezamenlijk een brief aan het ABP met de oproep om duurzamer te gaan beleggen.

Fabian Zoon: ”Blijven beleggen in fossiele industrie vormt ook een groeiend risico voor de pensioenen van onze ambtenaren. De fossiele industrie heeft immers zijn langste tijd gehad en is onhoudbaar. Om hen financieel te beschermen en om goed om te gaan met provinciale middelen is een sterk signaal naar het ABP noodzakelijk. Wij zullen uiteraard kritisch kijken naar de gezamenlijke brief die de overheden aan het ABP sturen. De veranderingen bij het ABP gaan té langzaam als we de doelen van Parijs willen halen om de temperatuurstijging tot 1,5 graden te beperken.”

Onder andere de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Maastricht en Boxtel deden een oproep aan het ABP om investeringen in de fossiele industrie versneld af te bouwen.

Eerder al vroeg de Partij voor de Dieren Noord-Holland aan GS actie te ondernemen richting het ABP tegen andere foute investeringen: in grote vee-industriegiganten en in leveranciers van onderdelen voor kernwapens.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept bestuur Noord-Holland ter verantwoording om lobbymail Schiphol VVD-gedeputeerde

De Statenfractie Noord-Holland van de Partij voor de Dieren heeft het provinciale bestuur vandaag ter verantwoording geroepen...

Lees verder

Extra aandacht in stikstofaanpak voor de meest kwetsbare natuur dankzij motie PvdD

In de PS-vergadering van 17 mei ’21 is de motie van de Partij voor de Dieren aangenomen dat de provincie in de aanpak van de ...

Lees verder