Provincie kaart inves­te­ringen met groot dierenleed aan bij ABP


30 november 2019

De provincie Noord-Holland gaat het pensioenfonds ABP een brief sturen waarin zij aandacht vraagt voor duurzaamheid, eerlijke arbeidsvoorwaarden en kringlooplandbouw. Ook zal zij vragen andere provincies hetzelfde te doen. De provincie zegde dit toe na vragen van de Partij voor de Dieren over een miljardeninvestering van het ABP in plofkippen en kooivarkens.

Fabian Zoon, fractievoorzitter Statenfractie PvdD Noord-Holland: “Het is toch ongelooflijk dat een overheidsfonds keer op keer moet worden teruggeroepen op onverantwoorde investeringen. Eerder al met kap van regenwoud voor palmolieplantages, bedrijven die bijdragen aan kernwapenproductie en nu weer grootschalig dierenleed in de vee-industrie. Het is goed dat de provincie een signaal afgeeft het hier niet mee eens te zijn.”

Uit onderzoek van Eerlijk Pensioenlabel, een samenwerkingsvorm van onder andere World Animal Protection, Milieudefensie en Oxfam Novib, blijkt dat de 10 grootste pensioenfondsen in Nederland miljarden investeren in bedrijven die groot dierenleed veroorzaken. Het gaat om bedrijven die gebruikmaken van vlees van plofkippen of varkens die levenslang in individuele krappe kooien zijn opgesloten, of deze dieren fokken.

Het grootste pensioenfonds van Nederland, het overheidsfonds ABP, heeft in totaal 1,7 miljard euro aan beleggingen in 17 van de 22 bedrijven waar de fondsen in investeren en die groot dierenleed veroorzaken. Dit is ongeveer gelijk aan het bedrag dat de provincies gezamenlijk in de afgelopen tien jaar aan het ABP hebben overgemaakt.

De Partij voor de Dieren vroeg de provincie of zij bereid is om het ABP te vragen met spoed dierenwelzijn onderdeel te laten zijn van haar duurzaamheidsbeleid en te stoppen met het investeren in dierenleed. Zoals het ABP eerder een besluit nam om te stoppen met het investeren in een palmoliebedrijf. Ook vroeg de partij of de provincie de andere provincies wil aansporen ook deze vragen te stellen aan het ABP.

De provincie antwoordde hierop een brief te sturen naar het ABP waarin aandacht wordt gevraagd voor duurzaamheid, eerlijke arbeidsvoorwaarden, inclusiviteit en verduurzaming van de landbouw, waaronder dierenwelzijn. De provincie gaat de brief via het IPO ook voorleggen aan de andere provincies. Op weg naar een diervriendelijker pensioenbeleid!