Provincie Noord-Holland keurt inves­te­ringen in kern­wapens goed


28 januari 2016

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vindt het niet erg dat ambtenarenpensioenfonds ABP investeert in kernwapens. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

De Partij voor de Dieren stelde deze vragen naar aanleiding van het rapport ‘Don’t bank on the bomb 2015’ van Vredesorganisatie PAX. Deze organisatie doet jaarlijks onderzoek naar investeringen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen in kernwapenproducenten. Uit het onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat het ambtenarenpensioenfonds ABP opnieuw koploper is in Nederland als het gaat om investeringen in deze massavernietigingswapens. Het gaat om een bedrag van bijna één miljard euro. Ondanks eerdere toezeggingen heeft het ABP zijn investeringsbeleid niet veranderd.

Ook de ambtenaren die voor de provincie Noord-Holland werken zijn aangesloten bij het ABP. De Partij voor de Dieren wilde daarom van Gedeputeerde Staten weten wat zij vindt van het feit dat er met geld van de provincie kernwapens worden ontwikkeld. Ook wilde de partij weten of GS bereid is om het ABP te vragen met spoed de eerdere toezeggingen om het investeringsbeleid te veranderen gestalte geven en daarmee te stoppen met het investeren in kernwapens.

Gedeputeerde Staten antwoordt hierop geen opvatting te hebben over deze investeringen, omdat pensioenfondsen zelf verantwoordelijk zijn voor hun beleggingsbeleid en binnen de wettelijke kaders de vrijheid hebben om in producenten van kernwapens te beleggen. Gedeputeerde Staten antwoordt dan ook niet bereid te zijn om het ABP te vragen te stoppen met deze investeringen.

De partij neemt geen genoegen met deze antwoorden. De ambtenaren van de provincie kunnen er niet voor kiezen om zich bij een ander pensioenfonds aan te sluiten, en worden dus verplicht om tegen hun zin mee te betalen aan de ontwikkeling van kernwapens. Een ruime meerderheid van de drie miljoen mensen die bij het ABP zijn aangesloten is namelijk tegen deze categorie van investeringen.

De Partij voor de Dieren wil een nadere uitleg van het college van Gedeputeerde Staten en gaat dit onderwerp agenderen voor bespreking.

Bronnen:
Statenvragen PvdD: https://noordholland.partijvoordedieren.nl/vragen/investeringen-van-abp-in-kernwapenproducenten
Rapport Pax: http://www.paxvoorvrede.nl/actueel/nieuwsberichten/duurzamer-abp-steekt-bijna-1-miljard-in-producenten-van-kernwapens

Gerelateerd nieuws

Provinciale Staten kiest voor schiettent in de duinen

Vandaag vergaderde Provinciale Staten over het afschotplan van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kenner...

Lees verder

Vragen over gruwelijke paardenmishandelingen

Sinds 2013 zijn al tientallen paarden per jaar gruwelijk mishandeld, waarbij onder andere de geslachtsdelen van merries met e...

Lees verder